„CAPRICORN” Spółka z o. o. w Nowym Sączu

Data powstania: 28.01.1993 r., Umowa notarialna Rep. A Nr 64/93.

Reprezentacja Spółki: Zarząd, w imieniu którego występuje mgr Bożena Polesek (prezes zarządu).

Siedziba: ul. Ignacego Paderewskiego 36/2, 33-300 Nowy Sącz.

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000089554.

Przedmiot działalności Spółki:

 1. prowadzenie postępowań upadłościowych i nadzorów sądowych podmiotów wyznaczonych przez Sąd,
 2. usługi z zakresu organizacji i zarządzania,
 3. doradztwo prawne,
 4. pośrednictwo w kojarzeniu partnerów krajowych i zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą i handlową,
 5. usługi przedstawicielskie,
 6. usługi księgowe,
 7. pośrednictwo w zatrudnieniu.

Uprawnienia, kursy i szkolenia:

 1. kurs Syndyk i nadzorca sądowy (Instytut Przemysłowo-Handlowy, Kraków) – Bożena Polesek (1994),
 2. szkolenie Znowelizowane Prawo upadłościowe w praktyce – Bożena Polesek (1999),
  - szkolenie Nowe prawo o niewypłacalności - projekt zmian w systemie prawnym (Ministerstwo Sprawiedliwości i Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Syndyków i Likwidatorów) – Bożena Polesek (2000),
 3. licencjonowany kurs Pośrednicy w obrocie nieruchomościami – B.Polesek (2000),
  - świadectwo nadania licencji zawodowej Zarządcy Nieruchomości nr 8273 – Bożena Polesek (2001),
 4. szkolenie Nowe uregulowania prawne i ich znaczenie dla postępowania upadłościowego – Bożena Polesek (2001),
 5. studia podyplomowe Rachunek ekonomiczny i regulacje prawne w postępowaniu naprawczym i upadłościowym (Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych) – Bożena Polesek (w trakcie),
 6. licencjonowany kurs pośredników w obrocie nieruchomościami – Andrzej Kurowski (2000),
 7. świadectwo nadania licencji zawodowej Zarządcy Nieruchomości nr 7357 – Andrzej Kurowski (2001),
 8. kurs Ubezpieczenia Społeczne i Prawo Pracy (Centrum Edukacji Ekonomicznej w Jaśle) – Marzena Iwańska (2000),
 9. Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia - Kraków, marzec/kwiecień 2006 r - Marzena Iwańska,
 10. Licencja syndyka Nr 295 (Minister Sprawiedliwości) - Bożena Polesek (2010).