SRODKI TRANSPORTOWE - NOWY TARG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14

I. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości - środków transportowych tj.; samochodów ciężarowych, przyczep, naczepy, wózka transportowego, podnośnika i zestawu ogrodniczego.
II. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 21 października 2016r., z wojnej ręki przez syndyka poprzez wybór najkorzystniejszych cenowo ofert, nie niższych od cen oszacowania, wg szczegółowych warunków sprzedaży dostępnych w biurze syndyka i na stronie internetowej syndyka.
III. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2016r. (decyduje data stępla pocztowego) w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta Na środek transportu ..." na adres syndyka - CAPRICORN" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2.
IV. Z wyceną i szczegółowymi wrunkami sprzedaży można zapoznać się w biurze syndyka pod adresem jw. tel. 18 443-58-76, 693 712 660, i na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
V. Ruchomości można oglądać w Nowym Targu przy ul. Składowej 3, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
VI. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2016r., a o wyniku rozpatrzenia ofert syndyk poinformuje pisemnie.
 Warunki sprzedaży z wykazem środków transportowych,
Wycena sam. DAF; KNT7C22, Dok. foto DAF; KNT7C22,
Wycena ciągnik sam. DAF; KNTJT24, Dok. foto DAFcs; KNTJT24,
Wycena sam. FIAT DUCATO; KNT9TA5, Dok. foto Fiat Ducato,
Wycena naczepy KRONE; Dok. foto naczepy KRONE,
Wycena przyczepy KOGEL, Dok. foto przyczepy KOGEL,
Wycena przyczepy SAM, Dok. foto przyczepy SAM,
Wycena skrzyni ład. sam. z hds, Dok. foto skrzyni z hds,
Wycena wózka widłowego, Dok. foto wózka widłowego,
Wycena zestawu ogrodniczego, Dok. foto zestawu ogrodniczego,
Wycena podnośnika SWL, Dok. foto podnośnika SWL.