ŚRODKI TRANSPORTOWE - NOWY TARG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
I. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD SP. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza doskładania ofert na zakup ruchomości - środków transportowych tj.; samochodów ciężarowych, przyczep, podnośnika i zestawu ogrodniczego.
II. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 21 października 2016r., z wolnej ręki przez syndyka poprzez wybór najkorzystniejszych cenowo ofert, nie niższych od cen oszacowania, wg szczegółowych warunków dostępnych w biurze syndyka i na stronie internetowej syndyka.
III. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2017r. (decyduje data stępla pocztowego) w zamkniętych kopertach z dopidkiem "Oferta na środek transportu..." na adres syndyka - "CAPRICORN" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2.
IV. Z wyceną i szczegółowymi warunkami sprzedaży można zapoznać się w biurze syndyka pod adresem jw. tel 18 443-58-76, 603 679 279, 693 712 660 i na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
V. Ruchomości można oglądać w Nowym Targu przy ul. Składowej 3, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
VI. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2017r., a o wyniku rozpatrzenia ofert syndyk poinformuje pisemnie.
Warunki sprzedaży,
Wycena sam. DAF; KNT7C22, Dok. foto DAF; KNT7C22,
Wycena ciągnik sam. DAF; KNTJT24, Dok. foto. DAF cs; KNTJT24,
Wycena przyczepy SAM, Dok. foto. przyczepy SAM,
Wyena skrzyni ład. samoch. z hds, Dok. foto. skrzyni z hds,
Wycena podnośnika SWL, Dok. foto. podnośnika SWL.