Nieruchomości Nawojowa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUP 8/14.
1. Syndyk Leszka Bogdańskiego w Nawojowej ogłasza przetarg na nieruchomości na warunkach ustalonych przez Sędziego -komisarza: tj.
a) udział w 1/2 części działki nr 95/4 o pow. 0,0700 ha, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, KW Nr NS1S/00053491/7 i udział w 2/16 części dz. 95/5 o pow. 0,0300 ha (droga dojazdowa), KW Nr NS1S/00055673/1 w Nawojowej 919, cena oszacowania 229 713,00 zł. netto,
b) udział w 1/2 prawa własności w nieruchomości lokalowej Nr 5 o pow. użytkowej 40,80mwraz z prawami związanymi, KW Nr NS1S/00085763/8  znajdującego się na parterze budynku wielorodzinnego w Nawojowej Nr 69, na działce 235/10 o pow. 0,4100 ha, KW Nr NS1S/00085758/0, cena oszacowania 43 000,00 zł. netto.
2. Cenę wywoławczą stanowi kwota 50% ceny oszacowania netto.
3. Warunki przetargu znajdują się u syndyka "CAPRICORN" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 603 679 279 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
4. Oferty pisemne należy składać oddzielnie na każdą nieruchomość w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2017 roku na adres syndyka jw. (decyduje data stępla pocztowego) z dopiskiem "Oferta na nieruchomość ....".
5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 kwietnia 2017 roku o godz. 1330 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Saczu przy ul. Strzeleckiej 1 a - sala 1 -02.
Warunki przetargu,
Operat-wyciąg Nawojowa 919 str. 1, Operat-wyciąg Nawojowa 919 str. 2,
Operat-wyciąg Nawojowa 919 str. 3, Operat-wyciąg Nawojowa 919 str. 4,
Operat-wyciąg Nawojowa 919 str. 5,
Operat-wyciąg Nawojowa 69/5 str. 1, Operat-wyciąg Nawojowa 69/5 str. 2.