Środki Transportowe Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/16.
I. Syndyk masy upadłości Marcina Tomaniewskiego - PHU "TOMI" w Nowym Sączu w upadlości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup;
a) samochodu ciężarowego FORD TRANSIT nr rej.  KN77218, rok produkcji 2010 - cena oszacowania 20.400,00 zł. netto,
b) samochodu ciężarowego RENAULT KANGOO, nr rej. KN48259, rok produkcji 2004 - cena oszacowania 1.800,00 netto.
II. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 30 marca 2017 r., z wolnej ręki przez syndyka poprzez wybór najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej od ceny oszacowania netto.
III. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2017r. (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na samochód ..." na adres syndyka - "CAPRICORN" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2.
IV. Z wyceną  i szczegółowymi warunkami sprzedaży można zapoznać się w biurze syndyka pod adresem jw. tel. 18 443 58 76, 693 712 660 i na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
V. Samochody można oglądać w Kamionce Wielkiej k. Nowego Sacza  po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
VI. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 22 maja 2017r., a o wyniku rozpatrzenia ofert syndyk poinformuje pisemnie.
Ponadto syndyk prowadzi wyprzedaż ruchomości tj..; towarów z hurtowni zabawek i używanego wyposażenia - informacjia na stronie internetowej jw.
Warunki sprzedaży,
Operat - wycena Ford Transit,
Dok. foto Fort Transit,
Operat - wycena Renault Kangoo,
Dok. Foto Renault Kangoo.