Lokal - Nowy Targ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/14.
I. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego Nr 4 przy Placu Słowackiego Nr 15 w Nowym Targu o pow. użytkowej wraz z przynależnym pomieszczeniem 90,63 m2 objętego księgą wieczystą NS1T/00112091/6 wraz z udziałem 30/150 cz. w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą NS1T/00012980/4 o wartości oszacowania 322 600,00 zł. netto w operacie sporządzonym 16.06.2016 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Tomasza Stanka;
II. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 28 marca 2018 r., z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej od 75 % ceny oszacowania - tj. nie mniej jak 241 950,- zł. netto .
III.Wycena i szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się w biurze syndyka - "CAPRICORN" Spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. fax 18 441-07-34, 603 679 279 oraz na stronie internetowej syndyka www.capricorn.net.pl .
IV. Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2018r. na adres syndyka jw. (decyduje data stępla pocztowego) z dopiskiem "SAMBUD - Oferta na lokal ..." .
V. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 7 sierpnia 2018 r. a o wyniku rozpatrzenia ofert syndyk poinformuje pisemnie.
Warunki sprzedaży,
Operat szacunkowy,
Dok. foto widok ogólny budynku.
Dok. foto I lokal 4,
Dok. foto II lokal 4.