Lokal mieszkalny - Nowy Targ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/14.
I. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego Nr 4 przy Placu Słowackiego 15 w Nowym Targu o pow. użytkowej wraz z przynależnym pomieszczeniem 90,63 m2,  objetego księgą wieczystą NS1T/00112091/6 wraz z udziałem 30/150 cz. w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą NS1T/00012980/4 o wartości oszacowania 322 600,00 zł. netto w operacie sporządzonym 16.06.2016 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Tomasza Stanka.
II. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia
13 grudnia 2018 r., z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej od 65% ceny oszacowania - tj. nie mniej jak 209 690,- zł. netto.
III. Wycena i szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się w biurze syndyka
- "CAPRICORN" Spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 441 07 34, 603 679 279 oraz na stronie internetowej syndyka www.capricorn.net.pl .
Operat szacunkowy,
Dok. foto widok ogólny budynku,
Dok. foto I lokal 4,
Dok. foto II lokal 4.