Zakopane - Lokal niemieszkalny xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 3/12.
I. Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem zaprasza do składania ofert na zakup lokalu niemieszkalnego Nr 3 o pow. użytkowej 26,88 m2 objętego księgą wieczystą Nr NS1Z/00055826/4, położonego w kondygnacji podziemnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z udziałem 2688/936872 cz. w nieruchomości wspólnej i prawami związanymi z odrębną własnością lokalu - cena oszacowania 60 282,00 zł. netto.
II. Sprzedaż nastapi na podstawie Postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 7 grudnia 2018 roku, z wolnej ręki za kwotę nie niższą od 85% ceny oszacowania tj. 51.239,70 zł. netto, powiększoną o należny podatek VAT - do dnia 30 kwietnia 2019 r.
III. Szczegółowe informacje o sprzedaży i operat szacunkowy znajdują się u syndyka - CAPRICORN sp. z o.o. w Nowym Sączu (33-300) ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 441 07 34, 603 679 279 oraz na www.capricorn.net.pl .
Warunki sprzedaży,
Dokumentacja foto.