Nieruchomości lokalowe - Nowy Sącz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 13/13.
1. Syndyk masy upadłości REKI sp. z o.o. w Nowym Sączu w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup 3 lokali niemieszkalnych (Nr 2, 3 i 4) o łącznej pow. użytkowej 680,50 m2 położonych w Nowym Sączu przy ul. Magazynowej 1 obj. KW Nr NS1S/00080954/9, KW Nr NS1S/00080109/1 i KW Nr NS1S/00097464/9 wraz z udzialem w nieruchomości wspólnej budynku i urządzeniach oraz udziałami w nieruchomości obejmującej działkę ew. nr 220/21 o pow. 0,1740 ha, obj. KW Nr NS1S/00079851/7 oraz udziału w 160/1000 części we własności działki nr ew. 220/20 o pow. 0,1127 ha, obj. KW Nr NS1S/00077992/3 i udziału w 1/7 części we własności nieruchomości obejmującej działki nr 286/2, 286/4 i 286/3 o łącznej pow. 0,1007 ha, obj. KW Nr NS1S/00090582/3.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 10 grudnia 2018r., na wszystkie nieruchomości łącznie za najkorzystniejszą cenę, nie niższą niż 894.308,94 zł. netto.
3. Szczegółowe informacje w biurze syndyka - "CAPRICORN" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 441 07 34, 603 679 279 i na www.capricorn.net.pl .