Nieruchomośći Nowy Targ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
1. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności 2 (dwóch) nieruchomości położonych w Nowym Targu przy ul. Kwiatowej tj.;
a) nieruchomości stanowiącej prawo własności działek ewidencyjnych nr 3056/3, 3058/7 i 3057/2 o łącznej pow. 0,0309 ha, objętej KW Nr NS1T/00140796/3, zabudowanej budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej 96,42 m2 z hydrofornią i studnią głębinową - cena oszacowania 356.000,00 zł netto,
b) nieruchomości stanowiącej prawo własności działek ewidencyjnych Nr 3056/2, 3057/1, 3057/17, 3058/8 i 3058/22 o łącznej pow. 0,1606 ha, objętej KW Nr NS1T/00140797/0, zabudowaną drogą i chodnikiem z kostki betonowej - cena oszacowania 390.830,00 zł netto.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 12 marca 2021 r., z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najwyższej cenowo oferty, nie niższej od 60% ceny oszacowania tj. nie mniej niż 213.600,00 zł netto za nieruchomość z pkt 1.a) i nie mniej niż 234.498,00 zł netto za nieruchomość z pkt 1.b).
3. Oferty pisemne należy składać na każdą nieruchomość oddzielnie w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres syndyka - "CAPRICORN" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2 z dopiskiem "SAMBUD - oferta i wskazanie nr nieruchomości której dotyczy".
4. Opis i oszacowanie nieruchomości oraz szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się w biurze syndyka - adres jw., tel. 18-441-07-34, 603-679-279 oraz na stronie internetowej syndyka www.capricorn.net.pl .
5. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 4 czerwca 2021 r., a o wyniku rozpatrzenia ofert syndyk poinformuje pisemnie.
 Warunki sprzedaży,
 Wycena Kwiatowa 29,
 Wycena droga wewnętrzna Kwiatowa,
 Dok. foto. Kwiatowa 29,
 Dok. foto. droga.