SAMBUD - Sprzedaż Towarów XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.

Syndyk masy upadłości FP SAMBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu oferuje do sprzedaży z wolnej ręki ruchomości - towary z hurtowni materiałów budowlanych za ceny nie niższe niż 30% ceny oszacowania netto.
Wykaz towarów wraz z cenami oszacowania do wglądu w miejscu sprzedaży-magazyn przy ul. Składowej 3, 34-400 Nowy Targ i w biurze syndyka, Capricorn Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2,

Więcej…
 

FP SAMBUD - SPRZEDAŻ WYPOSAŻENIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
Syndyk masy upadłości FP SAMBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu sprzeda z wolnej ręki ruchomości - używane wyposażenie warsztatowe i zaplecza socjalno-biurowego za ceny nie niższe od cen oszacowania netto. Wykazy ruchomości wraz z cenami oszacowania do wglądu w biurze syndyka, CAPRICORN Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, 18 443 58 76, 693 712 660 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

NOMICO Sprzedaż Środków Transportowych XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W i S-ka w upałości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej ręki srodki transportowe tj. ; samochód ciężarowy Hyunday FDH i30, nr rej. KNS 51677, rok prod. 2010 - cena oszacowania 20.100,00 zł. brutto, za najkorzystniejszą zaoferowaną cenę, nie niższą
od 75% ceny oszacowania.

Więcej…
 

NOMICO-SPRZEDAŻ TOWARÓW XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej ręki ruchomości tj.; towary w sklepie, wyroby gotowe oraz materiały do produkcji i półprodukty branży poligraficznej, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 40% ceny oszacowania.

Więcej…
 

KIEŁBASA - SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 16/14.
Syndyk masy upadłości Jana Kiełbasy w upadłości likwidacyjnej w Mystkowie sprzeda
z wolnej ręki ruchomości stanowiące narzędzia budowlane, wyposażenie warsztatowe oraz meble ogrodowe za najkorzystniejsze zaoferowane ceny przez nabywców, nie niższe od 50% ceny oszacowania.

Więcej…
 

NOMICO SPRZEDAŻ MASZYN-URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA XXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej ręki ruchomości tj.; maszyny - urzadzenia drukarskie i poligraficzne, urządzenia wyposażenia sklepowego i zaplecza warsztatowo - magazynowego oraz wyposażenie i urzadzenia zaplecza socjalno - biurowego za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 50% ceny oszacowania.

Więcej…
 

FP SAMBUD - Towary w hurtowni materiałów budowlanych XXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
Syndyk Masy upadłości FP SAMBUD Sp. z o.o. w Nowym Targu sprzeda z wolnej ręki ruchomości - towary z hurtowni materiałów budowlanych za ceny nie niższe niż 50% ceny oszacowania netto. Wykazy ruchomości wraz z cenami oszacowania do wglądu w biurze syndyka, Capricorn sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel 18 443 58 76, 693 712 660 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

NIERUCHOMOŚCI w Nawojowej xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 8/14.
1. Syndyk Leszka Bogdańskiego w Nawojowej ogłasza przetarg na nieruchomości na warunkach ustalonych przez Sędziego -komisarza: tj.
a) udział w 1/2 części działki nr 95/4 o pow. 0,0700 ha, zabudowanej wolnostojacym budynkiem mieszkalnym, KW Nr NS1S/00053491/7 i udział w 2/16 części dz. 95/5 o pow. 0,0300ha (droga dojazdowa), KW Nr NS1S/00055673/1 w Nawojowej 919, cena oszacowania 229 713,00 zł. netto,
b) udział w 1/2 części prawa własności nieruchomości lokalowej Nr 5 o pow. użytkowej 40,80 m2 wraz
z prawami związanymi, KW Nr NS1S/00085763/8 znajdującego się na parterze budynku wielorodzinnego
w Nawojowej Nr 69, na działce 235/10 o pow. 0,4100 ha, KW Nr NS1S/00085758/0,
cena oszacowania 43 000,00 zł. netto.

Więcej…
 

M&K Środki Trwałe Armatki Śnieżne XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 13/14.
Syndyk masy upadłości M&K Sp. z o.o. w upadlości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda z wolnej ręki ruchomości tj. ; armatka kłowa z podwójnym uchwytem, manualna
(do sztucznego zaśnieżania), typ SN 900M produkcji SN SUPERSNOW, rok budowy 2011, szt. 2 - cena oszacowania 39.000,00 zł. netto / 1szt, i ploter plaski atramentowy HP Designjet T610, rok produkcji 2008 - cena oszacowania 2.000,00 zł. netto,

za najkorzystniejsze zaoferowane ceny nie niższe od 75% cen oszacowania.

Więcej…
 

NOMICO Sprzedaż Maszyn i Urządzeń XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej ręki ruchomoąci tj. ;
maszyny i urządzenia drukarskie i poligraficzne oraz urządzenia wyposażenia sklepowego i zaplecza warsztatowo-magazynowego,
za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 75% cen oszacowania. Wykazy ruchomości wraz z cenami oszacowania do wglądu w biurze syndyka, Capricorn sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2,
tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl

Więcej…
 

Ruchomości ZAKOPANE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 13/14.
Syndyk masy upadłości M&K sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda z wolnej ręki ruchomości - sprzęt elektroniczny (aparaty telefoniczne, iPad) za najkorzystniejsze zaoferowane ceny . Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, CAPRICORN sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 693 712 660 oraz na stronie internetowej syndyka www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

NOMICO-Sprzedaż Towarów XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiace towary w sklepie, wyroby gotowe oraz materialy do produkcji i półprodukty branży poligraficznej, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 50% ceny oszacowania. Wykazy ruchomości wraz z cenami oszacowania do wglądu w biurze syndyka, CAPRICORN Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sacz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 693 712 660 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

NOMICO-Wyposażenie XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.

Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie zakładu produkcyjno-handlowego tj.; drobne maszyny i urządzenia drukarsko-poligraficzne, urządzenia i wyposażenie sklepowe, wyposażenie i urządzenia zaplecza socjalno-biurowego, wyposażenie zaplecza magazynowego i warsztatowego oraz opakowań produkcyjnych i sklepowych, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 75% ceny oszacowania.

Więcej…
 

NOMICO-Maszyny i urządzenia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.

Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej ręki ruchomości tj.; maszyny i urzadzenia drukarskie i poligraficzne oraz urządzenia wyposażenia sklepowego i zaplecza warsztatowo-magazynowego, za najkorzystniehsze zaoferowane ceny, nie niższe od cen oszacowania.
Wykazy ruchomości wraz z cenami oszacowania do wglądu w biurze syndyka, Capricorn Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sacz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

Ruchomości Zakopane - Armatki SN SUPERSNOW XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Obwieszczenie
o przetargu pisemnym, nieograniczonym na sprzedaż ruchomości M&K sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem - Sygn. akt V GUp 13/14:
1. Przedmiotem przetargu są ;
    1) armatka kłowa z podwóknym uchwytem, manualna (do sztucznego zaśnieżania),
        typ SN 900M, produkcji SN SUPERSNOW, rok budowy 2011, nr fabryczny .009441
        - cena oszacowania 39.000,00 zł. netto,

    2) armatka kłowa z podwójnym uchwytem, manualna (do sztucznego zaśnieżania),
        typ SN 900M, produkcji SN SUPERSNOW, rok budowy 2011, nr fabryczny .009442
        - cena oszacowania 39.000,00 zł. netto,

    3) ploter płaski atramentowy HP Designjet T610, rok produkcji 2008,
        nr fabryczny MY8303C0G5  - cena oszacowania 2.000,00 zł. netto.
2. Ceną wywoławczą jest cena oszacowania netto.

Więcej…
 

SAMOCHÓD NISSAN TERRANO- NOWY SĄCZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 8/14.
Syndyk masy upadłości Leszka Bogdańskiego w Nawojowej sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy NISSAN TERRANO, nr rejestracyjny KNS74997, rok produkcji 2002, nr identyfikacyjny VSKTWUR20U0517518, pojemność 2953 ccm, oszacowany przez biegłrgo rzeczoznawcę na kwotę 4.100,00 zł. brutto.
Samochód można oglądać w Nowym Sączu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Bliższe informacje o warunkach sprzedaży tel. 693 712 660, 18 443 58 76 i na www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

ŚRODKI TRANSPORTOWE - KAMIONKA WIELKA XXXXXXXXXXXXXXX
Obwieszczenie o przetargu pisemnym, ofertowym, nieograniczonym na sprzedaż ruchomości NOMICO Spółka jana Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej - Sygn. akt V GUp 2/15 :
I. Przedmiotem przetargu są;
1. Samochód ciężarowy Hyunday FDH i30, nr rej. KNS 51676, rok produkcji 2010,
     - cena oszacowania 20.100,00 zł. brutto.
2. Samochód osobowy Ford Mondeo 1.8TD, nr rej. KNS 39519, rok produkcji 1999,
     - cena oszacowania 1.200,00 zł. brutto.
3. Samochód osobowy Volvo XC70, nr rej. KNS 04876, rok produkcji 2004,
     - cena oszacowania 14.300,00 zł. brutto.
4. Samochód ciężarowy Fiat Ducato 2.8 ID.TD, nr rej. KNS 29EW, rok produkcji 2000,
     - cena oszacowania 1.599,00 zł. brutto.
5. Wózek widłowy TAKRAF 1,2t, rok produkcji - brak danych,
     - cena oszacowania 3.075,00 zł. brutto.

Więcej…
 

RUCHOMOŚCI - TOWARY NOWY TARG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
Syndyk masy upadłości FP SAMBUD Sp. z o.o. wupadłości likwidacyjnej w Nowym Targu
oferuje do sprzedaży z wolnej ręki ruchomości-towary z hurtowni materiałów budowlanych.
Wykaz towarów wraz z cenami oszacowania netto do wgladu w miejscu sprzedaży - magazyn przy ul. Składowej 3, 33-400 Nowy Targ i w biurze syndyka, Capricorn sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
Bliższe informacje pod nr tel. 18 264 66 88, 693 712 660 .

Więcej…
 

NNOMICO SPRZEDAŻ  RUCHOMOŚCI -WYPOSAŻENIE XXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda na podstawie Postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 28 października 2015r. z wolnej ręki stanowiące wyposażenie zakładu produkcyjno - handlowego tj.; drobne maszyny i urządzenia drukarsko - poligraficzne, urządzenia i wyposażenie sklepowe,wyposażenie i urządzenia zaplecza socjalno-biurowego, wyposażenia zaplecza magazynowego i warsztatowego oraz opakowań produkcyjnych i sklepowych.
Wykazy ruchomości wraz z cenami oszacowania do wglądu w biurze syndyka, Capricorn Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

NOMICO Maszyny i urządzenia drukarskie i poligraficzne XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej zaprasza do składania ofert na ruchomości;
I. Maszyny i urządzenia drukarskie i poligraficzne oraz urządzenia wyposażenia sklepowego i zaplecza warsztatowo-magazynowego.
II. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 21 października 2015r., tj. z wolnej ręki przez syndyka poprzez wybór najkorzystniejszych cenowo ofert, nie niższych od cen oszacowania, wg szczegółowych warunków dostępnych w biurze syndyka i na stronie internetowej syndyka.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 6 z 12