RUCHOMOŚCI - MYSTKÓW XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sygn. akt V GUp 16/14.
Syndyk masy upadłości Jana Kiełbasy w upadłości likwidacyjnej w Mystkowie sprzeda z wolnej ręki ruchomości; narzędzia budowlane, wyposażenie magazynowe oraz meble ogrodowe za najkorzystniejsze zaoferowane ceny przez nabywców, nie niższe niż 75% ceny oszacowania. Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, CAPRICORN Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

Sprzedaż ruchomości - NOMICO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUP 2/15.
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące towary spożywczo przemyslowe, wyroby gotowe oraz materiały do produkcji i półprodukty branży poligraficznej, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 75% ceny oszacowania.
Wykazy ruchomości wraz z cenami oszacowania do wglądu w biurze syndyka, CAPRICORN sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 693 712 660 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Obwieszczenie 
o przetargu pisemnym, ofertowym, nieograniczonym  na sprzedaż ruchomości Jana Kiełbasy w upadłości likwidacyjnej w Mystkowie Gm. Kamionka Wielka - Sygn. akt V GUp 16/14 :
I.  Przedmiotem  przetargu są ;
1. Samochód osobowy TOYOTA XA3 (A) RAV 4, rok prod. 2011,  Nr rej. KNS63301,
     - cena oszacowania 56.400,00 zł. brutto,
2. Motorower KEEWAY F-ACT EVO , rok prod. 2012,  Nr rej. KNSXH84,
    - cena oszacowania 2.100,00 zł. brutto,       
II.  
Cena wywoławczą jest cena oszacowania .      
III. Przetarg polegający na otwarciu pisemnych ofert i wyborze najkorzystniejszej odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 8 września 2015 r. o godz. 14.3 0 w Sądzie Rejonowym Sądzie Gospodarczym w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1a - I p sala 1-02.

Więcej…
 

 

LOKALE W ZAKOPANEM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LOKALE  MIESZKALNE  I  NIEMIESZKALNE
  W  ZAKOPANEM
Syndyk  spółki Stara Polana Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem Sygn. akt V GUp 3/12 prowadzi
Sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z zapleczem rekreacyjnym (basen - sauna)
i garażem podziemnym
 w centrum Zakopanego przy ul. Nowotarskiej 24. Szczegółowe informacje o lokalach znajdują się u syndyka –„CAPRICORN” spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 603 679 279, oraz na stronie internetowej 
www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

NOMICO - SPRZEDAŻ TOWARÓW I MATERIAŁÓW XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące towary sklepowe, wyroby gotowe oraz materiały do produkcji i półprodukty, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od cen oszacowania.

Więcej…
 

RUCHOMOŚCI LIMANOWA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 7/13
Syndyk masy upadłości  Artura Frączyka w upadłości likwidacyjnej w Limanowej sprzeda  z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe i magazynowe, towary za najkorzystniejsze zaoferowane ceny.

Więcej…
 

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE I lOKALE - RABKA-ZDRÓJ XXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/09.

Syndyk masy upadłości Czesława Mlekodaja w upadłości likwidacyjnej w Rabce Zdroju sprzeda;
1. Nieruchomość - dz. ew. 3747/5 o pow. 0,0665 ha  zabudowaną parkingiem w Rabce-Zdroju
przy ul. Sądeckiej, KW Nr NS2L/000 24847/7 oszacowaną na  122 851,43 zł.
2. Lokal użytkowy Nr 2  - 138,07 m² na parterze  - oszacowany na 341 493,43 zł,
3. Lokal użytkowy Nr 4  - 107,08 m²   na I piętrze - oszacowany na  162 793,43  zł,
4. Lokal mieszkalny  nr 1 -  44,75 m²  na parterze  -  oszacowany na  128 493,43 zł.
5. Lokal mieszkalny  nr 3 -  43,38 m²  na I piętrze - oszacowany na 115 493,43 zł.
6. Lokal mieszkalnego  nr 5 - 64,34 m²  na poddaszu  -  oszacowany na 235 493,43 zł.

Więcej…
 

Działki niezabudowane - Rabka-Zdrój XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/09.
Syndyk Czesława Mlekodaja w Rabce Zdroju sprzeda niezabudowane działki położone w Rabce Zdroju
przy  ul. Sądeckiej, objęte  Księgą Wieczystą Nr NS2L/00017536/2 Rabka Zdrój tj.;

1. działka gruntu nr 3729/1 o pow. 0,2005 ha, cena oszacowania  -  149.000,00 zł. netto, 
2. działka gruntu nr 3730 o pow. 0,0539 ha , cena oszacowania    -    40.000,00 zł. netto,
w trybie swobodnego wyboru nabywcy - za najwyższe zaoferowane ceny przez oferentów i po zatwierdzeniu wyboru przez Sędziego Komisarza
.

Więcej…
 

ZAKOPANE - PRZETARG NA SPRZEDAŻ LOKALI  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 3/12.
Syndyk spółki Stara Polana Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem ogłasza przetarg ofertowy na warunkach ustalonych przez Sędziego-komisarza - Postanowieniem z dnia 27 marca 2015r.  
1.
Przedmiotem przetargu jest 9 nieruchomości lokalowych upadłej spółki położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z prawami związanymi z odrębną własnością tych lokali na warunkach określonych w regulaminie przetargu - szczegółowo opisanych w „Uzupełnieniu operatu szacunkowego z dnia 1 sierpnia 2014 roku do Operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej praw własności nieruchomości lokalowych sporządzonym przez biegłego Marka Oleksego 2 października 2013 roku”.
2. Regulamin przetargu i operat szacunkowy znajduje się u syndyka „CAPRICORN” spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76 oraz na stronie internetowej
www.capricorn.net.pl  .

Więcej…
 

NIERUCHOMOŚĆ  NOWY  SĄCZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/14.
Syndyk Artura Niemca w upadłości likwidacyjnej  w Nowym Sączu ogłasza przetarg na warunkach ustalonych przez Sędziego-komisarza:
1.Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność upadłego Artura Niemca w Nowym Sączu;
a. działka gruntu nr ewidencyjny 564/2 o pow. 0,0655 ha, ogrodzona zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym objęta Księgą Wieczystą Nr NS1S/00067549/0 w obrębie 113  w Nowym Sączu  przy ul. Elektrodowej,
b. udział w 1/3 części działki niezabudowanej o nr ewidencyjny 563 o pow. 0,1162 ha, stanowiący ogród dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym objęty Księgą Wieczystą Nr NS1S/00071899/9 w obrębie 113 w Nowym Sączu przy ul. Elektrodowej,
szczegółowo opisane w „Operacie szacunkowym dotyczącym określenia wartości rynkowej praw własności nieruchomości” sporządzonym przez  biegłego Marka Oleksego 29.11.2014r.

Więcej…
 

ŚRODKI  TRANSPORTOWE Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 8/14.
Syndyk masy upadłości Leszka Bogdańskiego w Nawojowej sprzeda z wolnej ręki samochód ciężarowy Volkswagen Transporter 1.9D, nr rej KNS 06073, rok prod. 1994 - cena oszacowania 3.300,- zł. netto. Samochód można oglądać w Nowym Sączu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Informacje tel. 693 712 660, 18 443 58 76 i na www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

NOWY SĄCZ - SPRZEDAŻ  RUCHOMOŚCI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/14.
Syndyk masy upadłości Artura Niemca w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe za najkorzystniejsze zaoferowane ceny. Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka - Capricorn sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 693 712 660 oraz na str. internetowej syndyka www.capricorn.net.pl. Ruchomości można oglądać w Nowym Sączu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Więcej…
 

LOKALE W ZAKOPANEM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LOKALE  MIESZKALNE  I  NIEMIESZKALNE  W  ZAKOPANEM
Syndyk  spółki Stara Polana Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem
Sygn. akt V GUp 3/12
prowadzi
Sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z zapleczem
rekreacyjnym  (basen - sauna) i garażem podziemnym w centrum Zakopanego przy ul. Nowotarskiej 24.
Szczegółowe informacje o lokalach znajdują się u syndyka –„CAPRICORN” spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 603 679 279, oraz na stronie internetowej 
www.capricorn.net.pl  .

Informacja syntyka o trybie sprzedaży;
Wykaz lokali do sprzedaży;
Operat szacunkowy;
Wyciąg z operatu;
Dokumentacja fotograficzna.

 

Sprzedaż Ruchomości - Zakopane XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 3/12.
Syndyk masy upadłości  spółki Stara Polana Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda z wolnej ręki ruchomości - wyposażenie biurowe i materiały, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny.

Więcej…
 

RUCHOMOŚCI NOWY SĄCZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 8/14 - Syndyk masy upadłości Leszka Bogdańskiego w Nawojowej sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy PEUGEOT 806 2.0 KAT (LPG),
nr rej KNS 9P90, rok prod. 1994 - cena oszacowania 1.500,00 zł. brutto.
Samochód można oglądać w Nowym Sączu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Więcej…
 

RUCHOMOŚCI  NOWY SĄCZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 8/14.
Syndyk masy upadłości Leszka Bogdańskiego w Nawojowej sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy PEUGEOT 806 2.0 KAT (LPG), nr rej KNS 9P90, rok prod. 1994 - cena oszacowania 1.500,00 zł. brutto. Samochód można oglądać w Nowym Sączu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Więcej…
 

Ruchomości ZAKOPANE Sygn. akt V GUp 3/12 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości spółki Stara Polana Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe i materiały, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 50% ceny oszacowania.
Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, Capricorn
sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

Sygn. akt V GUp 7/13. SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Artura Frączyka w upadłości likwidacyjnej w Limanowej sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe i magazynowe, towary za najkorzystniejsze zaoferowane ceny.
Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, CAPRICORN Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

RUCHOMOŚCI SYGN. AKT V GUp 2/14 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Artura Niemca w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe za najkorzystniejsze zaoferowane ceny nie niższe od cen oszacowania.
Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, CAPRICORN Sp. z o.o  33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 693 712 660 oraz na str. internetowej syndyka www.capricorn.net.pl.

Więcej…
 

RUCHOMOŚCI Zakopane XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 3/12.
Syndyk masy upadłości spółki Stara Polana Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
w Zakopanem sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe i materiały, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny. Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 12