NIERUCHOMOŚĆ  NOWY  SĄCZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/14.
Syndyk Artura Niemca w upadłości likwidacyjnej  w Nowym Sączu ogłasza przetarg na warunkach ustalonych przez Sędziego-komisarza:
1.Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność upadłego Artura Niemca w Nowym Sączu;
a. działka gruntu nr ewidencyjny 564/2 o pow. 0,0655 ha, ogrodzona zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym objęta Księgą Wieczystą Nr NS1S/00067549/0 w obrębie 113  w Nowym Sączu  przy ul. Elektrodowej,
b. udział w 1/3 części działki niezabudowanej o nr ewidencyjny 563 o pow. 0,1162 ha, stanowiący ogród dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym objęty Księgą Wieczystą Nr NS1S/00071899/9 w obrębie 113 w Nowym Sączu przy ul. Elektrodowej,
szczegółowo opisane w „Operacie szacunkowym dotyczącym określenia wartości rynkowej praw własności nieruchomości” sporządzonym przez  biegłego Marka Oleksego 29.11.2014r.

Więcej…
 

ŚRODKI  TRANSPORTOWE Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 8/14.
Syndyk masy upadłości Leszka Bogdańskiego w Nawojowej sprzeda z wolnej ręki samochód ciężarowy Volkswagen Transporter 1.9D, nr rej KNS 06073, rok prod. 1994 - cena oszacowania 3.300,- zł. netto. Samochód można oglądać w Nowym Sączu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Informacje tel. 693 712 660, 18 443 58 76 i na www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

NOWY SĄCZ - SPRZEDAŻ  RUCHOMOŚCI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/14.
Syndyk masy upadłości Artura Niemca w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe za najkorzystniejsze zaoferowane ceny. Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka - Capricorn sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 693 712 660 oraz na str. internetowej syndyka www.capricorn.net.pl. Ruchomości można oglądać w Nowym Sączu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Więcej…
 

LOKALE W ZAKOPANEM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LOKALE  MIESZKALNE  I  NIEMIESZKALNE  W  ZAKOPANEM
Syndyk  spółki Stara Polana Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem
Sygn. akt V GUp 3/12
prowadzi
Sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z zapleczem
rekreacyjnym  (basen - sauna) i garażem podziemnym w centrum Zakopanego przy ul. Nowotarskiej 24.
Szczegółowe informacje o lokalach znajdują się u syndyka –„CAPRICORN” spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 603 679 279, oraz na stronie internetowej 
www.capricorn.net.pl  .

Informacja syntyka o trybie sprzedaży;
Wykaz lokali do sprzedaży;
Operat szacunkowy;
Wyciąg z operatu;
Dokumentacja fotograficzna.

 

Sprzedaż Ruchomości - Zakopane XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 3/12.
Syndyk masy upadłości  spółki Stara Polana Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda z wolnej ręki ruchomości - wyposażenie biurowe i materiały, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny.

Więcej…
 

RUCHOMOŚCI NOWY SĄCZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 8/14 - Syndyk masy upadłości Leszka Bogdańskiego w Nawojowej sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy PEUGEOT 806 2.0 KAT (LPG),
nr rej KNS 9P90, rok prod. 1994 - cena oszacowania 1.500,00 zł. brutto.
Samochód można oglądać w Nowym Sączu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Więcej…
 

RUCHOMOŚCI  NOWY SĄCZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 8/14.
Syndyk masy upadłości Leszka Bogdańskiego w Nawojowej sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy PEUGEOT 806 2.0 KAT (LPG), nr rej KNS 9P90, rok prod. 1994 - cena oszacowania 1.500,00 zł. brutto. Samochód można oglądać w Nowym Sączu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Więcej…
 

Ruchomości ZAKOPANE Sygn. akt V GUp 3/12 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości spółki Stara Polana Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe i materiały, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 50% ceny oszacowania.
Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, Capricorn
sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

Sygn. akt V GUp 7/13. SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Artura Frączyka w upadłości likwidacyjnej w Limanowej sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe i magazynowe, towary za najkorzystniejsze zaoferowane ceny.
Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, CAPRICORN Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

RUCHOMOŚCI SYGN. AKT V GUp 2/14 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Artura Niemca w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe za najkorzystniejsze zaoferowane ceny nie niższe od cen oszacowania.
Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, CAPRICORN Sp. z o.o  33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 693 712 660 oraz na str. internetowej syndyka www.capricorn.net.pl.

Więcej…
 

RUCHOMOŚCI Zakopane XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 3/12.
Syndyk masy upadłości spółki Stara Polana Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
w Zakopanem sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe i materiały, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny. Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

Ruchomości Zakopane XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 3/12.
Syndyk masy upadłości spółki Stara Polana Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe i materiały, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 50% ceny oszacowania.

Więcej…
 

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA-LIMANOWA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 7/13.
Syndyk upadłości Artura Frączyka w upadłości likwidacyjnej w Limanowej ogłasza przetarg na warunkach ustalonych przez Sędziego-komisarza:
1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w Limanowej przy ul. Granicznej 6b tj.;
a. działka gruntu nr ewidencyjny 610/1 o pow. 0,1527 ha, częściowo ogrodzona zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, objęta Księgą Wieczystą Nr NS1L/00032640/8 w Limanowej,
b. udział w 4/48 części działki niezabudowanej o nr ewidencyjny 607/4 o pow. 0,0299 ha, stanowiący część drogi dojazdowej do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, objęta Księgą Wieczystą Nr NS1L/00033357/4 w Limanowej, szczegółowo opisane w „Operacie szacunkowym dotyczącym określenia wartości rynkowej praw własności nieruchomości” sporządzonym przez biegłego Marka Piszczka 28.04.2014 r.
2. Cena wywoławcza wynosi 592.009,00 zł. netto,

Więcej…
 

Ruchomośći - Sygn. akt V GUp 2/14 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Artura Niemca w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiąc wyposażenie biurowe za najkorzystniejsze zaoferowane ceny nie niższe od cen oszacowania. Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2,
tel. 18 443 58 76, 693 712 660 oraz na str. internetowej syndyka www.capricorn.net.pl.

Więcej…
 

Sygn. akt Y GUp 7/13- SPRZEDAŻ  RUCHOMOŚCI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości  Artura Frączyka w upadłości likwidacyjnej w Limanowej sprzeda  z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe i magazynowe, towary za najkorzystniejsze zaoferowane ceny. Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka,
33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl . Ruchomości można oglądać
w biurze syndyka i w Limanowej po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Więcej…
 

RUCHOMOŚCI  ZAKOPANE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości  spółki Stara Polana Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda 
z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe i materiały, za najkorzystniejsze zaoferowane
ceny, nie niższe od 50% ceny oszacowania.
Wykaz ruchomości  wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, 33-300 Nowy Sącz,
ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl

Więcej…
 

Sygn. akt V GUp 2/14 SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Artura Niemca w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy VOLKSWAGEN Transporter, Nr rej KN 41637, rok produkcji 1996
- cena oszacowania 1 500,00 zł. netto.
Samochód można oglądać w Nowym Sączu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Informacje tel. 693 712 660, 18 443-58-76 i na www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

Sygn. akt V GUp 2/14  SPRZEDAŻ  RUCHOMOŚCI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Artura Niemca w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe za najkorzystniejsze ceny nie niższe od cen oszacowania.
Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka - Capricorn sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

Sygn. akt V GUp 3/12 - SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy updłości spółki Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe i materiały, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 50% ceny oszacowania.
Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wgladu w biurze syndyka, 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na stronie internetowej.

Więcej…
 

Sygn. akt V GUp 3/12 SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości spółki Stara Polana Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda  z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe i materiały, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 50% ceny oszacowania.
Wykaz ruchomości  wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na str. internetowej .

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 12