Ruchomości Zakopane XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 3/12.
Syndyk masy upadłości spółki Stara Polana Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe i materiały, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 50% ceny oszacowania.

Więcej…
 

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA-LIMANOWA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 7/13.
Syndyk upadłości Artura Frączyka w upadłości likwidacyjnej w Limanowej ogłasza przetarg na warunkach ustalonych przez Sędziego-komisarza:
1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w Limanowej przy ul. Granicznej 6b tj.;
a. działka gruntu nr ewidencyjny 610/1 o pow. 0,1527 ha, częściowo ogrodzona zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, objęta Księgą Wieczystą Nr NS1L/00032640/8 w Limanowej,
b. udział w 4/48 części działki niezabudowanej o nr ewidencyjny 607/4 o pow. 0,0299 ha, stanowiący część drogi dojazdowej do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, objęta Księgą Wieczystą Nr NS1L/00033357/4 w Limanowej, szczegółowo opisane w „Operacie szacunkowym dotyczącym określenia wartości rynkowej praw własności nieruchomości” sporządzonym przez biegłego Marka Piszczka 28.04.2014 r.
2. Cena wywoławcza wynosi 592.009,00 zł. netto,

Więcej…
 

Ruchomośći - Sygn. akt V GUp 2/14 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Artura Niemca w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiąc wyposażenie biurowe za najkorzystniejsze zaoferowane ceny nie niższe od cen oszacowania. Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2,
tel. 18 443 58 76, 693 712 660 oraz na str. internetowej syndyka www.capricorn.net.pl.

Więcej…
 

Sygn. akt Y GUp 7/13- SPRZEDAŻ  RUCHOMOŚCI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości  Artura Frączyka w upadłości likwidacyjnej w Limanowej sprzeda  z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe i magazynowe, towary za najkorzystniejsze zaoferowane ceny. Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka,
33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl . Ruchomości można oglądać
w biurze syndyka i w Limanowej po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Więcej…
 

RUCHOMOŚCI  ZAKOPANE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości  spółki Stara Polana Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda 
z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe i materiały, za najkorzystniejsze zaoferowane
ceny, nie niższe od 50% ceny oszacowania.
Wykaz ruchomości  wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, 33-300 Nowy Sącz,
ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl

Więcej…
 

Sygn. akt V GUp 2/14 SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Artura Niemca w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy VOLKSWAGEN Transporter, Nr rej KN 41637, rok produkcji 1996
- cena oszacowania 1 500,00 zł. netto.
Samochód można oglądać w Nowym Sączu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Informacje tel. 693 712 660, 18 443-58-76 i na www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

Sygn. akt V GUp 2/14  SPRZEDAŻ  RUCHOMOŚCI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Artura Niemca w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe za najkorzystniejsze ceny nie niższe od cen oszacowania.
Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka - Capricorn sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

Sygn. akt V GUp 3/12 - SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy updłości spółki Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe i materiały, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 50% ceny oszacowania.
Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wgladu w biurze syndyka, 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na stronie internetowej.

Więcej…
 

Sygn. akt V GUp 3/12 SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości spółki Stara Polana Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda  z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe i materiały, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 50% ceny oszacowania.
Wykaz ruchomości  wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na str. internetowej .

Więcej…
 

SPRZEDAŻ  RUCHOMOŚCI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/14.

Syndyk masy upadłości Artura Niemca w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące środki transportowe, narzędzia i wyposażenie biurowe za najkorzystniejsze zaoferowane ceny nie niższe od cen oszacowania.
Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 693 712 660 oraz na str. internetowej syndyka www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

NIERUCHOMOŚCI NOWY SĄCZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Syndyk ogłasza przetarg na warunkach ustalonych przez Sędziego-komisarza.    
1.
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność upadłych Bożeny Czoch i Zbigniewa Czoch (sygn. akt V GUp 1/12, i V GUp 2/12) położone w Nowym Sączu przy ul. Bora Komorowskiego;
a. działka gruntu nr 451/30 o pow. 0,0173 ha, zabudowana częścią budynku mieszkalnego jednorodzinnego objęta, Księgą Wieczystą Nr NS1S/00055291/9 w Nowym Sączu,
b. działka gruntu niezabudowana nr 451/32 o pow. 0,0303 ha objęta, Księgą Wieczystą Nr NS1S/00079878/2 w Nowym Sączu, szczegółowo opisane w „Operacie szacunkowym dotyczącym określenia wartości rynkowej praw własności nieruchomości” sporządzonym przez biegłego Marka Oleksego 11 kwietnia 2012r.
2. Cena  wywoławcza  wynosi  40% ceny oszacowania tj.  52 400,- zł. netto
.

Więcej…
 

Sygn. akt V GUp 7/13 - SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości  Artura Frączyka w upadłości likwidacyjnej w Limanowej sprzeda  z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe i magazynowe, towary za najkorzystniejsze zaoferowane ceny.

Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, 33-300 Nowy Sącz,  ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl
.

Więcej…
 

ZAKOPANE - SPRZEDAŻ  LOKALI  MIESZKALNYCH  I  NIEMIESZKALNYCH
Sygn. akt V GUp 3/12.
Syndyk spółki Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem ogłasza przetarg ofertowy na warunkach ustalonych przez Sędziego -komisarza - Postanowienie z dnia 10 marca 2014 roku.
1. Przedmiotem przetargu jest 67 nieruchomości lokalowych upadłej spółki położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z prawami związanymi z odrębną własnością tych lokali na warunkach określonych w regulaminie przetargu - szczegółowo opisanych w "Operacie szacunkowym dotyczącym określenia warości rynkowej praw własności nieruchomości lokalowych", sporządzonym przez biegłego Marka Oleksego 2 października 2013 roku.
 2. Regulamin przetargu i operat szacunkowy znajduje się u syndyka "CAPRICORN" spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

SPRZEDAŻ  RUCHOMOŚCI - WYPOSAŻENIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Artura Frączyka w upadłości likwidacyjnej w Limanowej sprzeda 
z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe i magazynowe,
za najkorzystniejsze zaoferowane ceny.

Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, 33-300 Nowy Sącz, 
ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl

Ruchomości można oglądać w biurze syndyka i w Limanowej po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Więcej…
 

SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Obwieszczenie 
o przetargu pisemnym, ofertowym, nieograniczonym na sprzedaż ruchomości Artura Frączyka
w upadłości likwidacyjnej w Limanowej -Sygn.akt V GUp 7/13 :

I. Przedmiotem przetargu są ;
1.  samochód ciężarowy FIAT DUCATO, rok prod. 2006, Nr rej. KLI 21222,
     - cena oszacowania 14.000,00 zł. netto,
2.  samochód ciężarowy IVECO DAILY 35C15V, rok prod. 2010, Nr rej. KLI 2222A,
     - cena oszacowania 41.400,00 zł. netto,

Więcej…
 

NIERUCHOMOŚCI  NOWY  SĄCZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk ogłasza przetarg na warunkach ustalonych przez Sędziego-komisarza.    
1.
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność upadłych Bożeny Czoch i Zbigniewa Czoch (sygn. akt V GUp 1/12, i V GUp 2/12) położone w Nowym Sączu przy ul. Bora Komorowskiego;
a. działka gruntu nr 451/30 o pow. 0,0173 ha, zabudowana częścią budynku mieszkalnego jednorodzinnego objęta, Księgą Wieczystą Nr NS1S/00055291/9 w Nowym Sączu,
b. działka gruntu niezabudowana nr 451/32 o pow. 0,0303 ha objęta, Księgą Wieczystą Nr NS1S/00079878/2 w Nowym Sączu,
szczegółowo opisane w „Operacie szacunkowym dotyczącym określenia wartości rynkowej praw własności nieruchomości” sporządzonym przez  biegłego Marka Oleksego 11 kwietnia 2012 r.       
2. Cena  wywoławcza  wynosi  50% ceny oszacowania tj.  65 500,- zł. netto,

Więcej…
 

DZIAŁKI  NIEZABUDOWANE - RABKA-ZDRÓJ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Syndyk Czesława Mlekodaja w Rabce Zdroju sprzeda niezabudowane działki położone w Rabce Zdroju przy ul. Sądeckiej, objęte Księgą Wieczystą Nr NS2L/00017536/2 Rabka Zdrój tj.;
1. działka gruntu nr 3729/1 o pow. 0,2005 ha,cena oszacowania - 149.000,00 zł. netto, 
2. działka gruntu nr 3730 o pow. 0,0539 ha , cena oszacowania    -   40.000,00 zł. netto,
w trybie swobodnego wyboru nabywcy - za najwyższe zaoferowane ceny przez oferentów
i po zatwierdzeniu wyboru przez Sędziego -komisarza
.

Więcej…
 

NIERUCHOMOŚCI  ZABUDOWANE  I  LOKALE  RABKA-ZDRÓJ XXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Czesława Mlekodaja w upadłości likwidacyjnej w Rabce Zdroju sprzeda ;
1. Nieruchomość - dz. ew. 3747/5 o pow. 0,0665 ha zabudowaną parkingiem  w Rabce-Zdroju przy
ul. Sądeckiej,  KW Nr NS2L/000 24847/7 oszacowaną na  122.851,43 zł.

2. Lokal użytkowy Nr 2 - 138,07 m² na parterze  - oszacowany na 341.493,43 zł,
3. Lokal użytkowy Nr 4 - 107,08 m²  na I piętrze oszacowany na 162.793,43 zł,
4. Lokal mieszkalny nr 1 - 44,75 m²  na parterze    oszacowany na 128.493,43 zł.
5. Lokal mieszkalny nr 3 -  43,38 m²  na I piętrze - oszacowany na 115.493,43 zł.
6. Lokalu mieszkalnego nr 5 - 64,34 m² na poddaszu -  oszacowany na 235.493,43 zł.
wraz z prawami związanymi, szczegółowo opisane w operatach szacunkowych sporządzonych przez biegłego

Więcej…
 

SPRZEDAŻ  RUCHOMOŚCI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości spółki Stara Polana Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie biurowe i materiały, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od cen oszacowania .
Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, 33-300 Nowy Sącz,
ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl .
Ruchomości można oglądać w Zakopanem po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu .

Więcej…
 

NIERUCHOMOŚCI  KRUŻLOWA WYŻNA - GRYBÓW XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk upadłości Marka Gawrona w upadłości likwidacyjnej w Krużlowej Wyżnej ogłasza przetarg
na warunkach ustalonych przez Sędziego-komisarza :

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Krużlowej Wyżnej, składająca się z ; 
 -  dz. ewid. nr 734/2 o pow. 0,05 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i 
    budynkiem gospodarczo-garażowym, objęta KW nr NS1G/00039239/8, prowadzoną
    przez 
SR  w Gorlicach,
-  dz. ewid. 734/5 o pow. 0,01 ha i dz. ewid. 734/9 o pow. 0,01 ha, niezabudowanych, obie objęte
    KW nr NS1G/00050291/3, prowadzoną przez SR w Gorlicach,

szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym z dnia 27.10.2012r., sporządzonym przez Marka Oleksego.     
2. Cena wywoławcza  wynosi  108.000,00 zł. netto, tj. 40% ceny oszacowania.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 8 z 12