SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk Zakładu Produkcji Części Zamiennych i Maszyn sp. z o .o. w upadłości likwidacyjnej   w Nowym Targu sprzeda wierzytelności ;
1. w kwocie 20 000 zł należności głównej , odsetek ustawowych od tej kwoty za okres od 11.04.2008 r. do dnia zapłaty i kosztów procesu przysługujące upadłej spółce od Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowego BUDROMEL sp. z o. ,o. w Poddębicach na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 23 września 2010 r. sygn.akt IV GC 475/10,
2. w kwocie 927,20 zł należności głównej oraz odsetek ustawowych od tej kwoty za okres od 16.09.2009 r. do dnia zapłaty przysługującej upadłej spółce od Centrum Naukowo-Wdrożeniowego sp. z o.o. w Poznaniu, za najkorzystniejszą kwotę uzyskaną w ofercie złożonej do 15.09.2012 r.
Bliższe informacje u syndyka Capricorn sp. z o.o. w Nowym Sączu, ul. Paderewskiego 36/2, tel.18 443-58-76 i na stronie internetowej
www.capricorn.net.pl

 

SPRZEDAŻ LOKALI - NIERUCHOMOŚCI RABKA ZDRÓJ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Czesława Mlekodaja w upadłości likwidacyjnej w Rabce Zdroju sprzeda ;

1. Nieruchomość - dz. ew. 3747/5 o pow. 0,0665 ha zabudowaną parkingiem  w Rabce-Zdroju przy ul. Sądeckiej,  KW Nr NS2L/000 24847/7 oszacowaną na  130 933,33 zł.
2. Nieruchomość - dz. ew. 3743/4 o pow. 0,0590 ha, zabudowaną budynkiem handlowo-mieszkalnym o pow. użytkowej 495,74 m², w Rabce-Zdroju przy ul. Sądeckiej, KW Nr NS2L/00017536/2 , - oszacowaną na 993 133,33 zł., bądź w przypadku uzyskania korzystniejszych cenowo ofert - wydzielone lokale ;
1) Lokal użytkowy Nr 2 - 138,07 m² na parterze  - oszacowany na 404 908,57 zł,
2) Lokal użytkowy Nr 4 - 107,08 m²  na I piętrze oszacowany na 236 908,57 zł,
3) Lokal mieszkalny nr 1 - 44,75 m²  na parterze    oszacowany na 128 908,57 zł.
4) Lokal mieszkalny nr 3 -  43,38 m²  na I piętrze - oszacowany na 115 908,57 zł.
5) Lokalu mieszkalnego nr 5 - 64,34 m² na poddaszu -  oszacowany na 235 908,57 zł.

Więcej…
 

SPRZEDAŻ DZIAŁEK- Rabka Zdrój XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk Czesława Mlekodaja w Rabce Zdroju sprzeda niezabudowane działki
położone w Rabce Zdroju
przy ul. Sądeckiej, objęte Księgą Wieczystą Nr NS2L/00017536/2 Rabka Zdrój tj.;

1. działka gruntu nr 3729/1 o pow. 0,2005 ha,cena oszacowania - 149.000,00 zł. netto, 
2. działka gruntu nr 3730 o pow. 0,0539 ha, cena oszacowania   -   40.000,00 zł. netto,
w trybie swobodnego wyboru nabywcy - za najkorzystniejsze zaoferowane ceny nie niższe niż 50% cen oszacowania zatwierdzone przez Sędziego Komisarza .     
Regulamin sprzedaży znajduje się u syndyka CAPRICORN Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2 , tel. 18 443 58 76 oraz na str. internetowej
www.capricorn.net.pl    
Oferty pisemne należy składać na adres syndyka w terminie do 19.10.2012 r.
Regulamin sprzedaży,  Wyciąg z operatu szacunkowego.

 

SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Syndyk Beskid Oil Sp. z o.o w upadłości likwidacyjnej w Nowym Saczu sprzeda za najkorzystniejsze ceny, nie niższe niż 30% ceny oszacowania ;
1. Pawilon handlowy o pow. 40 m2 (w elementach) - cena oszacowania 3.500,- zł. netto,
2. Dystrybutor LPG Typ DPC050LE1D nr ser. 264476/2000 - cena oszac. 2.500,- zł. netto.
Informacje; tel. 18 443-58-76, 693 712 660 i www.capricorn.net.pl . Oferty proszę składać na adres syndyka Capricorn sp. z o.o. 33-300 Nowy Sacz, ul. Paderewskiego 36/2, fax 18 441-07-34, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 6 lipca 2012 r.
Oferenci wybranych ofert zostana powiadomieni. 

 

SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Syndyk Beskid Oil Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu sprzeda wierzytelność w kwocie 2.579,92 zł. wraz z ustawowymi odsetkami przysługująca od Grzegorza Nowaka - za najkorzystniejszą kwotę;
Bliższe informacje; tel. 18 443-58-76, 603 679 279 i www.capricorn.net.pl . Oferty proszę składać na adres syndyka Capricorn sp. z o.o. 33-300 Nowy sącz, ul. Paderewskiego 36/2, fax 18 441-07-34, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 6 lipca 2012 r. .
Oferenci wybranych ofert zostaną powiadomieni .

 

RUCHOMOŚCI BESKID OIL Sp. z o.o. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk Beskid Oil Sp. z o.o. w Nowym Sączu sprzeda ruchomości za najkorzystniejsze ceny nie niższe niż 50% ceny oszacowania tj.;
1. Pawilon handlowy o pow. 40 m2 (w elementach) - cena oszac. 3.500,00 zł. netto,
2. Dystrybutor LPG Typ DPC050LE1D nr ser. 264476/2000 - cena oszac. 2.500,00 zł. netto.
Informacje; tel. 18 443-58-76, 693 712 660 i www.capricorn.net.pl . Oferty proszę składać na adres Capricorn Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, fax 18 441-07-34, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 18 maja 2012 r. Oferenci wybranych ofert zostana powiadomieni.

 

DZIAŁKI NIEZABUDOWANE - RABKA ZDRÓJ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk Czesława Mlekodaja w Rabce Zdroju sprzeda niezabudowane działki położone w Rabce Zdroju przy ul. Sądeckiej, objęte Księgą Wieczystą Nr NS2L/00017536/2 tj.;
1. działka gruntu nr 3729/1 o pow. 0,2005 ha, cena oszacowania - 149.000,00 zł. netto, 
2. działka gruntu nr 3730 o pow. 0,0539 ha, cena oszacowania - 40.000,00 zł. netto, 
w trybie swobodnego wyboru nabywcy - za najkorzystniejsze zaoferowane ceny nie niższe niż 75% cen oszacowania zatwierdzone przez Sędziego Komisarza. Regulamin sprzedaży znajduje się u syndyka CAPRICORN Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl . Oferty pisemne należy składać na adres syndyka w terminie do 22.05.2012 r.
 Regulamin Sprzedaży,  Wyciąg z operatu szacunkowego,

 

NIERUCHOMOŚCI - LOKALE RABKA ZDRÓJ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Czesława Mlekodaja w upadłości likwidacyjnej w Rabce Zdroju sprzeda ;

1. Nieruchomość - dz. ew. 3747/5 o pow. 0,0665 ha  zabudowaną parkingiem  w Rabce-Zdroju przy
ul. Sądeckiej,  KW Nr NS2L/000 24847/7  oszacowaną na  130 933,33 zł.

2. Nieruchomość -  dz. ew. 3743/4 o pow. 0,0590 ha, zabudowaną budynkiem handlowo-mieszkalnym
o pow. użytkowej 495,74 m², w Rabce-Zdroju przy ul. Sądeckiej, KW Nr NS2L/00017536/2 ,
- oszacowaną na 993 133,33 zł., bądź w przypadku uzyskania korzystniejszych cenowo ofert 
-  wydzielone lokale ;

1) Lokal użytkowy Nr 2  - 138,07 m² na parterze  - oszacowany na 404 908,57 zł,
2) Lokal użytkowy Nr 4  - 107,08 m²   na I piętrze  oszacowany na  236 908,57  zł,
3) Lokal mieszkalny  nr 1 -  44,75 m²  na parterze    oszacowany na  128 908,57 zł.
4) Lokal mieszkalny  nr 3 -  43,38 m²  na I piętrze - oszacowany na 115 908,57 zł.
5) Lokalu mieszkalnego  nr 5 - 64,34 m²  na poddaszu  -  oszacowany na 235 908,57 zł.

Więcej…
 

RUCHOMOŚCI BESKID OIL SP. Z O.O. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk Beskid Oil Sp. z o.o. w Nowym Sączu sprzeda za najkorzystniejsze ceny nie niższe niż 75% ceny oszacowania tj.;
1. Samochód ciężarowy Citroen Berlingo 1.9D, Nr rej. KN 28744,rok prod. 1998, Nr VIN VF7MBA9AE65157645 - cena oszacowania 3.100,00 zł.netto,
2. Pawilon handlowy o pow. 40 m2 (w elementach) - cena oszacowania 3.500,00 zł.netto,
3. Dystrybutor LPG Typ DPC050LE1D nr ser. 264476/2000 - cena oszacowania 2.500,00 zł.netto.

Więcej…
 

LOKALE  UŻYTKOWE W NOWYM TARGU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Zakładu Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu sprzeda;
a) lokal użytkowy nr 3 o pow. użytkowej 420,87 m2 wraz z przypadającym w 2340/10000 udziałem w częściach wspólnych budynku nie służących do wyłącznego użytku właścicieli wydzielonych lokali i w prawie użytkowania wieczystego działki o nr 9938/35 objętych KW nr NS1T/00081973/6, położony w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29 – cena oszacowania 443.513,00 zł. netto,
b) lokal użytkowy nr 4 o pow. użytkowej 431,23 m2 wraz z przypadającym w 2397/10000 udziałem w częściach wspólnych budynku nie służących do wyłącznego użytku właścicieli wydzielonych lokali i w prawie użytkowania wieczystego działki o nr 9938/35 objętych KW nr NS1T/00081973/6, położony w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29 – cena oszacowania 454.430,00 zł. netto,

Więcej…
 

UDZIAŁY W  SPÓŁCE  Z  O.O.  KANWOD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Jolanty Niemiec w Nowym Sączu ogłasza po raz trzeci zamiar sprzedaży
400 udziałów w spółce KAN-WOD sp. z o.o. w Nowym Sączu.
1. Przedmiotem sprzedaży jest 400 udziałów w spółce KAN-WOD sp. z o.o. w Nowym Sączu, KRS nr 0000298177. Udziały te stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki. Wartość nominalna udziałów wynosi 200.000 zł. Wartość rynkowa udziałów została ustalona przez biegłego na kwotę 1 637 000 zł.
2. Sprzedaż odbywa się z wolnej ręki na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza, zgodnie z ustalonym Regulaminem dostępnym w biurze syndyka i na stronie internetowej www.capricorn.net.pl.

Więcej…
 

Nieruchomości w Rabce Zdroju  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk Czesława Mlekodaja w Rabce Zdroju sprzeda niezabudowane działki położone w Rabce Zdroju przy ul. Sądeckiej, objęte Księga Wieczystą Nr NS2L/00017536/2 Rabka Zdrój tj.;
1. działka gruntu nr 3729/1 o pow. 0,2005 ha, cena oszacowania - 149.000,00 zł. netto,
2. działka gruntu nr 3730 o pow.  0,0539 ha , cena oszacowania  -   40.000,00 zł. netto,
w trybie swobodnego wyboru nabywcy - za najkorzytniejsze zaoferowane ceny nie niższe od cen oszacowania zatwierdzone przez Sędziego Komisarza.
Regulamin sprzedaży znajduje się u syndyka CAPRICORN Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl . Oferty pisemne należy składać na adres syndyka w terminie do 02.03.2012 r. 
 Regulamin sprzedaży działek,
 Wyciąg z operatu szacunkowego,
 

 

NIERUCHOMOŚĆ W KRUŻLOWEJ WYŻNEJ GM. GRYBÓW XXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk upadłości Marka Gawrona w upadłości likwidacyjnej w Krużlowej Wyżnej sprzeda nieruchomość położoną w Krużlowej Wyżnej składającą się z;
-dz. ewid. nr 734/2 o pow. 0,05 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczo-garażowym objęta KW nr NS1G/00039239/8 prowadzoną przez SR w Gorlicach,
- dz. ewid. 734/5 o pow. 0,01 ha i dz. ewid. 734/9 o pow. 0,01 ha - niezabudowanych – obie objęte KW nr NS1G/00050291/3  prowadzoną przez SR w Gorlicach, szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym z dnia 12.08.2010r.- sporządzonym przez M. Oleksego - cena oszacowania 332.700,- zł. netto, w trybie swobodnego wyboru nabywcy – za najwyższą zaoferowaną cenę i po zatwierdzeniu wyboru przez Sędziego -komisarza.

Więcej…
 

RUCHOMOŚCI BESKID OIL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk Beskid Oil Sp. z o.o. w Nowym Sączu sprzeda używane ruchomości za najkorzystniejsze ceny nie niższe niż ceny oszacowania;
                                                                                                     cena oszacowania netto
1. Samochód ciężarowy Citroen Berlingo 1.9D, Nr rej. KN 28744, 
    rok produkcji 1998, Nr VIN VF7MBA9AE65157645               -               3.100,00 zł.
2. Pawilon handlowy o pow. 40 m2 (w elementach)                     -               3.500,00 zł.
3. Dystrybutor LPG Typ DPC050LE1D nr ser. 264476/2000        -               2.500,00 zł.
4. Drukarki fiskalne szt. 2                                                           -                      1,00 zł./szt.
5. Kasa fiskalna szt. 1                                                                 -                      1,00 zł.
6. Zestaw komputerowy PC (stacja dysków , monitor 17/95, 
    klawiatura, myszka, listwa zasilająca)                                     -                   300,00 zł.
7. Drukarka HP LaserJet 1018                                                     -                    60,00 zł.

Więcej…
 

NIERUCHOMOŚCI W RABCE-ZDROJU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Czesława Mlekodaja w upadłości likwidacyjnej w Rabce Zdroju sprzeda;
1. Nieruchomość - dz. ew. 3747/5 o pow. 0,0665ha zabudowaną parkingiem w Rabce-Zdroju przy ul. Sądeckiej, objętą Księgą Wieczystą Nr NS2L/00024847/7, - oszacowaną na 130 933,33zł.
2. Nieruchomość - dz. ew. 3743/4 o pow. 0,0590ha, zabudowaną budynkiem handlowo-mieszkalnym o pow. użytkowej 495,74 m2, w Rabce-Zdroju przy ul. Sądeckiej objętą Księgą Wieczystą Nr NS2L/00017536/2, - oszacowaną na 993 133,33zł., bądź w przypadku uzyskania korzystniejszych cenowo ofert - wydzielone lokale tj.;
1) Lokal użytkowy Nr 2 - 138,07m2 na parterze - oszacowany na 404 908,57zł.,
2) Lokal użytkowy Nr 4 - 107,08m2 na I piętrze - oszacowany na 236 908,57zł.,
3) Lokal mieszkalny Nr 1 - 44,75m2 na parterze - oszacowany na 128 908,57zł.,
4) Lokal mieszkalny Nr 3 - 43,38m2 na I piętrze - oszacowany na 115 908,57zł.,
5) Lokalu mieszkalnego Nr 5 - 64,34m2 na poddaszu - oszacowany na 235 908,57zł.
Do nieruchomości i wydzielonych lokali przynależą odpowiednio pomieszczenia, udziały w nieruchomości sąsiedniej i służebności szczegółowo opisane w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego - za najwyższe zaoferowane ceny, nie niższe od cen oszacowania i po zatwierdzeniu wyboru przez Sędziego –komisarza.
Regulamin sprzedaży znajduje się u syndyka „CAPRICORN” Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76 oraz www.capricorn.net.pl .
Oferty pisemne należy składać na adres syndyka w terminie do 15.12.2011r.
 Regulamin sprzedaży,
 Wyciąg z operatu - lokale użytkowe, nieruchomość działka 3747/5 i działka 3747/1,
 Wyciąg z operatu - lokale mieszkalne, nieruchomość działka 3743/4,


 

 

UDZIAŁY W SPÓŁCE KANWOD  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Jolanty Niemiec w Nowym Sączu ogłasza po raz drugi zamiar sprzedaży 400 udziałów w spółce KAN-WOD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu.
1.Przedmiotem sprzedaży jest 400 udziałów w spółce KAN-WOD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w KRS nr 0000298177. Udziały te stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki. Wartość nominalna udziałów wynosi 200.000 zł. Wartość rynkowa udziałów została ustalona przez biegłego na kwotę 1 637 000 zł.

Więcej…
 

RUCHOMOŚCI MAREK GAWRON  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Marka Gawrona w Krużlowej Wyżnej sprzeda z wolnej ręki używane wyposażenie mieszkania (meble pokojowe + tv), za najwyższe oferowane ceny.
Wykaz wraz z opisem i ceną oszacowania ruchomości do wglądu w biurze syndyka, 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl
Ruchomości można oglądać w Krużlowej Wyżnej po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Pisemne oferty proszę składać na adres syndyka jw. fax 018 441-07-34, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 15 listopada 2011r.
Oferenci, których oferty zostaną wybrane zostaną powiadomieni.

Więcej…
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk Zakładu Części Zamiennych i Maszyn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu sprzeda z wolnej ręki używane maszyny i urządzenia, wyposażenie warsztatowe i zaplecza socjalnego, narzędzia nowe i używane oraz materiały do produkcji .
Wykazy wraz z cenami oszacowania do wglądu w siedzibie upadłego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, i w biurze syndyka w Nowym Sączu - Capricorn Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, fax 18 441 07 34, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , strona internetowa www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk Jolanty Niemiec w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki używane ruchomości upadłego tj.;
1) kamerę analogową SONY,
2) aparat fotograficzny ANOLOG-OLYMPUS,
3) sprzęt rehabilitacyjny TERAPULS,
4) sprzęt rehabilitacyjny STYMAT.
Ruchomości można oglądać w siedzibie syndyka - CAPRICORN Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 36/2, 33-300 Nowy Sącz, informacja tel. 18 443-58-76 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl . Pisemne oferty proszę składać na adres syndyka jw. lub e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , fax 18 441-07-34. Wybrane zostaną oferty złożone do dnia 11.10.2011r. z najwyższą zaoferowaną ceną, o czym oferenci zostaną powiadomieni.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk upadłości Marka Gawrona w upadłości likwidacyjnej w Krużlowej Wyżnej sprzeda nieruchomość położoną w Krużlowej Wyżnej składającą się z ;
-dz. ewid. nr 734/2 o pow. 0,05 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczo-garażowym objęta KW nr NS1G/00039239/8 prowadzoną przez SR w Gorlicach,
- dz. ewid. 734/5 o pow. 0,01 ha i dz. ewid. 734/9 o pow. 0,01 ha - niezabudowanych – obie objęte KW nr NS1G/00050291/3 prowadzoną przez SR w Gorlicach,
szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym z dnia 12.08.2010r.- sporządzonym przez M. Oleksego
- cena oszacowania 332.700,- zł. netto,

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 9 z 12