NIERUCHOMOŚCI W RABCE-ZDROJU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Czesława Mlekodaja w upadłości likwidacyjnej w Rabce Zdroju sprzeda;
1. Nieruchomość - dz. ew. 3747/5 o pow. 0,0665ha zabudowaną parkingiem w Rabce-Zdroju przy ul. Sądeckiej, objętą Księgą Wieczystą Nr NS2L/00024847/7, - oszacowaną na 130 933,33zł.
2. Nieruchomość - dz. ew. 3743/4 o pow. 0,0590ha, zabudowaną budynkiem handlowo-mieszkalnym o pow. użytkowej 495,74 m2, w Rabce-Zdroju przy ul. Sądeckiej objętą Księgą Wieczystą Nr NS2L/00017536/2, - oszacowaną na 993 133,33zł., bądź w przypadku uzyskania korzystniejszych cenowo ofert - wydzielone lokale tj.;
1) Lokal użytkowy Nr 2 - 138,07m2 na parterze - oszacowany na 404 908,57zł.,
2) Lokal użytkowy Nr 4 - 107,08m2 na I piętrze - oszacowany na 236 908,57zł.,
3) Lokal mieszkalny Nr 1 - 44,75m2 na parterze - oszacowany na 128 908,57zł.,
4) Lokal mieszkalny Nr 3 - 43,38m2 na I piętrze - oszacowany na 115 908,57zł.,
5) Lokalu mieszkalnego Nr 5 - 64,34m2 na poddaszu - oszacowany na 235 908,57zł.
Do nieruchomości i wydzielonych lokali przynależą odpowiednio pomieszczenia, udziały w nieruchomości sąsiedniej i służebności szczegółowo opisane w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego - za najwyższe zaoferowane ceny, nie niższe od cen oszacowania i po zatwierdzeniu wyboru przez Sędziego –komisarza.
Regulamin sprzedaży znajduje się u syndyka „CAPRICORN” Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76 oraz www.capricorn.net.pl .
Oferty pisemne należy składać na adres syndyka w terminie do 15.12.2011r.
 Regulamin sprzedaży,
 Wyciąg z operatu - lokale użytkowe, nieruchomość działka 3747/5 i działka 3747/1,
 Wyciąg z operatu - lokale mieszkalne, nieruchomość działka 3743/4,


 

 

UDZIAŁY W SPÓŁCE KANWOD  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Jolanty Niemiec w Nowym Sączu ogłasza po raz drugi zamiar sprzedaży 400 udziałów w spółce KAN-WOD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu.
1.Przedmiotem sprzedaży jest 400 udziałów w spółce KAN-WOD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w KRS nr 0000298177. Udziały te stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki. Wartość nominalna udziałów wynosi 200.000 zł. Wartość rynkowa udziałów została ustalona przez biegłego na kwotę 1 637 000 zł.

Więcej…
 

RUCHOMOŚCI MAREK GAWRON  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Marka Gawrona w Krużlowej Wyżnej sprzeda z wolnej ręki używane wyposażenie mieszkania (meble pokojowe + tv), za najwyższe oferowane ceny.
Wykaz wraz z opisem i ceną oszacowania ruchomości do wglądu w biurze syndyka, 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl
Ruchomości można oglądać w Krużlowej Wyżnej po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Pisemne oferty proszę składać na adres syndyka jw. fax 018 441-07-34, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 15 listopada 2011r.
Oferenci, których oferty zostaną wybrane zostaną powiadomieni.

Więcej…
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk Zakładu Części Zamiennych i Maszyn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu sprzeda z wolnej ręki używane maszyny i urządzenia, wyposażenie warsztatowe i zaplecza socjalnego, narzędzia nowe i używane oraz materiały do produkcji .
Wykazy wraz z cenami oszacowania do wglądu w siedzibie upadłego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, i w biurze syndyka w Nowym Sączu - Capricorn Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, fax 18 441 07 34, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , strona internetowa www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk Jolanty Niemiec w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki używane ruchomości upadłego tj.;
1) kamerę analogową SONY,
2) aparat fotograficzny ANOLOG-OLYMPUS,
3) sprzęt rehabilitacyjny TERAPULS,
4) sprzęt rehabilitacyjny STYMAT.
Ruchomości można oglądać w siedzibie syndyka - CAPRICORN Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 36/2, 33-300 Nowy Sącz, informacja tel. 18 443-58-76 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl . Pisemne oferty proszę składać na adres syndyka jw. lub e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , fax 18 441-07-34. Wybrane zostaną oferty złożone do dnia 11.10.2011r. z najwyższą zaoferowaną ceną, o czym oferenci zostaną powiadomieni.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk upadłości Marka Gawrona w upadłości likwidacyjnej w Krużlowej Wyżnej sprzeda nieruchomość położoną w Krużlowej Wyżnej składającą się z ;
-dz. ewid. nr 734/2 o pow. 0,05 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczo-garażowym objęta KW nr NS1G/00039239/8 prowadzoną przez SR w Gorlicach,
- dz. ewid. 734/5 o pow. 0,01 ha i dz. ewid. 734/9 o pow. 0,01 ha - niezabudowanych – obie objęte KW nr NS1G/00050291/3 prowadzoną przez SR w Gorlicach,
szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym z dnia 12.08.2010r.- sporządzonym przez M. Oleksego
- cena oszacowania 332.700,- zł. netto,

Więcej…
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Jolanty Niemiec w Nowym Sączu ogłasza zamiar sprzedaży 400 udziałów w spółce KAN-WOD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Saczu.
1. Przedmiotem sprzedaży jest 400 udziałów w spółce KAN-WOD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem KRS 0000298177. Udziały te stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki. Wartość nominalna udziałów wynosi 200.000,- zł. . Wartość rynkowa udziałów została ustalona przez biegłego na kwotę 1.637.000,- zł. .
2. Cena wywoławcza wynosi 4.092,50 zł. za każdy udział .

Więcej…
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości  Marka  Gawrona w Krużlowej Wyżnej sprzeda  z wolnej ręki używane ruchomości tj.;

1. Komoda na ubrania  1 szt. cena oszacowania   60,00 zł. netto,
2. Regał na książki  1 szt.  cena oszacowania   30,00 zł. netto,
3. Szafa na ubrania   1 szt.  cena oszacowania  60,00 zł. netto,
4. Ławo-stół  1szt.  cena oszacowania   50,00 zł. netto,
5. Zestaw wypoczynkowy (wersalka + 2 fotele) 1 kpl. cena oszacowania  150,00 zł. netto,
6. Stolik rtv  1szt.  cena oszacowania  30,00 zł. netto,
7. Stolik pod telefon  1 szt. cena oszacowania  20,00 zł. netto,
8. Regał na książki  1 szt.  cena oszacowania  80,00 zł. netto,
9. Telewizor  1 szt.  cena oszacowania  50,00 zł. netto ,

Więcej…
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk Zakładu Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu sprzeda z wolnej ręki używane maszyny i urządzenia, wyposażenie warsztatowe i zaplecza socjalnego, narzędzia nowe i używane, oraz materiały do produkcji.

Więcej…
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Syndyk masy upadłości Zakładu Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu sprzeda ;
a) lokal użytkowy nr 1 objęty KW nr NS1T/00146331/8 o pow. użytkowej 406,80 m2 wraz z przypadającym w 2261/10000 udziałem w częściach wspólnych budynku nie służących do wyłącznego użytku właścicieli wydzielonych lokali i w prawie użytkowania wieczystego działki o nr 9938/35 objętej KW nr NS1T/00081973/6, położony w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29 – cena oszacowania 428.686,00 zł. netto,
b) lokal użytkowy nr 3 o pow. użytkowej 420,87 m2 wraz z przypadającym w 2340/10000 udziałem w częściach wspólnych budynku nie służących do wyłącznego użytku właścicieli wydzielonych lokali i w prawie użytkowania wieczystego działki o nr 9938/35 objętych KW nr NS1T/00081973/6, położony w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29 – cena oszacowania 443.513,00 zł. netto,
c) lokal użytkowy nr 4 o pow. użytkowej 431,23 m2 wraz z przypadającym w 2397/10000 udziałem w częściach wspólnych budynku nie służących do wyłącznego użytku właścicieli wydzielonych lokali i w prawie użytkowania wieczystego działki o nr 9938/35 objętych KW nr NS1T/00081973/6, położony w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29 – cena oszacowania 454.430,00 zł. netto,

Więcej…
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk upadłości Marka Gawrona w upadłości likwidacyjnej w Krużlowej Wyżnej sprzeda nieruchomość położoną w Krużlowej Wyżnej składającą się z;
- dz. ewid. nr 734/2 o pow. 0,05 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczo-garażowym objęta KW nr NS1G/00039239/8 prowadzoną przez SR w Gorlicach,
- dz. ewid. 734/5 o pow. 0,01 ha i dz. ewid. 734/9 o pow. 0,01 ha - niezabudowanych – obie objęte KW nr NS1G/00050291/3 prowadzoną przez SR w Gorlicach, szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym z dnia 12.08.2010r.- sporządzonym przez M. Oleksego
- cena oszacowania 332.700,- zł. netto,

Więcej…
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Syndyk masy upadłości Andrzeja Starczewskiego w Nowym Sączu sprzeda za ceny nie niższe niż ceny oszacowania;
1. Stacja dysków H.D.D. POWER z CD, DVD+nagrywarka szt. 1 - 10,00 zł.
2. Zestaw komputerowy (stacja dysków 681098 Fujitsu SIEMENS, monitor ARX 15”, klawiatura + myszka) kpl. 1 -   150,00 zł.
3. Drukarko-kopiarka CANON PIXMA MX300, szt. 1 - 200,00 zł.
4. Motocykl MZ ETZ150 Nr rej. KN 0310, rok produkcji 1991, szt. 1 - 950,00 zł.
5. Fotel eklektyczny tapicerowany z okresu międzywojennego szt. 1 - 320,00 zł.
6. Konsola (lustro z marmurowym blatem) w stylu eklektycznym z początku XX wieku szt. 1 - 2.500,00 zł.

Więcej…
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Syndyk masy upadłości Marka Gawrona w Krużlowej Wyżnej sprzeda z wolnej ręki;
1. Komoda na ubrania 1 szt. cena oszacowania - 60,00 zł. netto,
2. Regał na książki 1 szt. cena oszacowania - 30,00 zł. netto,
3. Szafa na ubrania 1 szt. cena oszacowania - 60,00 zł. netto,
4. Ławo-stół 1szt. cena oszacowania - 50,00 zł. netto,
5. Zestaw wypoczynkowy (wersalka + 2 fotele) 1 kpl. cena oszacowania - 150,00 zł. netto,
6. Stolik rtv 1szt. cena oszacowania - 30,00 zł. netto,
7. Stolik pod telefon 1 szt. cena oszacowania - 20,00 zł. netto,
8. Regał na książki 1 szt. cena oszacowania - 80,00 zł. netto,
9. Telewizor 1 szt. cena oszacowania - 50,00 zł. netto,

Więcej…
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk Zakładu Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej
w Nowym Targu sprzeda z wolnej ręki;  
 - używane maszyny i urządzenia,
 - wyposażenie warsztatowe i zaplecza socjalnego,
 - narzędzia nowe i używane,
 - materiały do produkcji i wyroby gotowe,
 - wartości niematerialne i prawne.

Więcej…
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Zakładu Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej  w Nowym Targu sprzeda ;
a) lokal użytkowy nr 1 objęty KW nr NS1T/00146331/8 o pow. użytkowej 406,80 m2 wraz z przypadającym w 2261/10000 udziałem w częściach wspólnych budynku nie służących do wyłącznego użytku właścicieli wydzielonych lokali i w prawie użytkowania wieczystego działki o nr 9938/35 objętej KW nr NS1T/00081973/6, położony w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29  – cena oszacowania 428.686,00 zł. netto,
b) lokal użytkowy nr 3 o pow. użytkowej 420,87 m2 wraz z przypadającym w 2340/10000 udziałem w częściach wspólnych budynku nie służących do wyłącznego użytku właścicieli wydzielonych lokali i w prawie użytkowania wieczystego działki o nr 9938/35 objętych KW nr NS1T/00081973/6, położony w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29 – cena oszacowania 443.513,00 zł. netto,
c) lokal użytkowy nr 4 o pow. użytkowej 431,23 m2 wraz z przypadającym w 2397/10000 udziałem w częściach wspólnych budynku nie służących  do wyłącznego użytku właścicieli wydzielonych lokali i w prawie użytkowania wieczystego działki o nr 9938/35 objętych KW nr NS1T/00081973/6, położony w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29 – cena oszacowania 454.430,00 zł. netto,

Więcej…
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Obwieszczenie 
o przetargu pisemnym, ofertowym, nieograniczonym na sprzedaż ruchomości Andrzeja Starczewskiego w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu - Sygn. akt VGUp 4/10:
I. Przedmiotem przetargu są;
   1) samochód ciężarowy DAEWOO MUSSO 2.9, rok prod. 1999, Nr rej. KN 24524,
      - cena oszacowania 3.200,00 zł. brutto,
   2) samochód osobowy FIAT PUNTO 1.2 KAT, rok prod. 2000, Nr rej. KN 00480,
      - cena oszacowania 2.400,00 zł. brutto,
   3) naczepa ciężarowa TRAILOR S 16, rok prod. 1972, Nr rej. NSO 8181,
      - cena oszacowania 3.200,00 zł. brutto,
   4) samochód ciężarowy MAN 12.192, rok prod. 1991, Nr rej. KN 28230,
      - cena oszacowania 10.100,00 zł. brutto,
   5) ciągnik samochodowy MAN 14.272, rok prod. 1992, Nr rej. KN 08707,
      - cena oszacowania 2.800,00 zł. brutto,
   6) samochód osobowy OPEL CORSA 1.0I KAT, rok prod. 2004, Nr rej. KN 31512,
      - cena oszacowania 5.500,00 zł. brutto,
   7) motocykl MZ ETZ 150, rok prod. 1991, Nr rej. KN 0310,
      - cena oszacowania 950,00 zł. brutto.

Więcej…
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk Jolanty Niemiec w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki używane ruchomości upadłego tj.;
 - Kamerę analogową SONY cena oszacowania - 500,00 zł.
 - Aparat fotograficzny ANALOG-OLYMPUS cena oszacowania - 300,00 zł.
 - Sprzęt rehabilitacyjny TERAPULS cena oszacowania - 3.200,00 zł.
 - Sprzęt rehabilitacyjny STYMAT cena oszacowania - 3.000,00 zł.

Więcej…
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt: VGUp 2/10 - Ogłoszenie
SĘDZIA KOMISARZ POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO MARKA GAWRONA OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI UPADŁEGO:
„1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Krużlowej Wyżnej,a składająca się z;
 -dz. ewid. nr 734/2 o pow. 0,05 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczo-garażowym objęta KW nr NS1G/00039239/8 prowadzoną przez SR w Gorlicach,
- dz. ewid. 734/5 o pow. 0,01 ha i dz. ewid. 734/9 o pow. 0,01 ha - niezabudowanych – obie objęte KW nr NS1G/00050291/3  prowadzoną przez SR w Gorlicach,
- szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym z dnia 12.08.2010r.- sporządzonym przez M. Oleksego.

Więcej…
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk ogłasza przetarg na warunkach ustalonych przez Sędziego-komisarza
„ 1. Przedmiotem  przetargu  są nieruchomości  stanowiące własność upadłego Czesława Mlekodaja położone w Rabce Zdroju przy ul. Sądeckiej 33 a, szczegółowo opisane i oszacowane w „Operacie szacunkowym dotyczącym określenia wartości rynkowej praw do nieruchomości i praw własności do lokali użytkowych” sporządzonym przez biegłego Marka Oleksego 7 czerwca 2010r.;

Więcej…
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndyk masy upadłości Czesława Mlekodaja w Rabce Zdroju sprzeda z wolnej ręki;
1. Ciagnik samochodowy siodłowy Renault AE 420TI rok prod. 1995, nr rej. KNT 53RC,
    - cena oszacowania  6 400,00 zł. brutto.
2. Naczepę ciężarową TRAX PVA 87/3078 (chłodnia) rok prod. 1991, nr rej. KNT X293,
    - cena oszacowania  12 900,00 zł. brutto.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 12