Ruchomości - Wyposażenie Nowy Targ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/14.
Syndyk masy upadłości FP SAMBUD Sp. z o.o. w upadłości lkiwidacyjnej w Nowym Targu sprzeda z wolnej reki ruchomości - używane wyposażenie magazynowo-biurowe za najkorzystniejsze ceny nie nizsze od 50% cen oszacowania netto (wykaz Nr 1) i wyposażenie reklamowe za ceny nie niższe od cen oszacowania netto (wykaz Nr 2).

Więcej…
 

Nieruchomość - Nowy Targ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/14.
Syndyk masy upadłości FP SAMBUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu ogłasza przetarg na nieruchomości na warunkach ustalonych przez Sędziego -komisarza Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2018 roku ;
1. Przedmiotem przetargu jest prawo własnosci nieruchomości położonej w Nowym Targu gmina Nowy Targ - ul. Składowa 3, obj. KW nr NS1T/00141169/6 - składająca sie z dz. ewid. nr 10232/11, 10232/52 i nr 10233/3 o łącznej pow. 0,7199 ha, oszacowana
na 2 366 000,- zł netto wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego Tadeusza Dębskiego.
2. Cena wywoławcza wynosi 2 366 000,- zł netto.
3. Warunki przetargu znajdują się u syndyka: "CAPRICORN" spółka z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. fax 18 441-07-34, 603 679 279 oraz www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

Lokal - Nowy Targ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/14.
I. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego Nr 4 przy Placu Słowackiego Nr 15 w Nowym Targu o pow. użytkowej wraz z przynależnym pomieszczeniem 90,63 m2 objętego księgą wieczystą NS1T/00112091/6 wraz z udziałem 30/150 cz. w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą NS1T/00012980/4 o wartości oszacowania 322 600,00 zł. netto w operacie sporządzonym 16.06.2016 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Tomasza Stanka;
II. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 28 marca 2018 r., z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej od 75 % ceny oszacowania - tj. nie mniej jak 241 950,- zł. netto .

Więcej…
 

Nieruchomości Nowy Sącz : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 13/13.
1. Zarządca tymczasowy REKI Sp. z o.o. w Nowym Sączu w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup 3 lokali niemieszkalnych położonych na parterze budynku trzykondygnacyjnego niemieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. Magazynowej 1;
- lokalu nr 2 o pow. użytkowej 220,80 m2 , objęty KW Nr NS1S/00080954/9,
- lokalu nr 3 o pow. użytkowej 441,40 m2 , objety KW Nr NS1S/00080109/1,
- lokalu nr 4 o pow. użytkowej   18,30 m2 , objęty KW Nr NS1S/00097464/9,
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i urządzeniach oraz udziałami w nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 220/21 o pow. o,1740 ha,
objętą KW Nr NS1S/00079851/7,
2. Udziału w 160/1000 części we własności działki nr ew. 220/20 o pow. 0,1127 ha,
objętej KW Nr NS1S/00077992/3,
3. Udziału w 1/7 części we własności nieruchomości obejmującej działki nr ew. 286/2, 286/4 i 286/3 o łącznej pow. 0,1007 ha, objęte KW NR NS1S/00090582/3,
4. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia
12 czerwca 2018r., tj. z wolnej ręki na wszystkie nieruchomości łącznie, poprzez wybór przez zarządcę tymczasowego najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej niż cena 1.282.760,80 złotych, wg szczegółowych warunków sprzedaży, dostepnych w biurze zarządcy i na stronie internetowej zarządcy.

Więcej…
 

LOKAL - WYNAJEM - Nowy Targ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/14.
OFERTA  NAJMU  LOKALU
Syndyk masy upadłości FP SAMBUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu wynajmie lokal administracyjno - mieszkalny o pow. 60,20 m2 w budynku położonym w Nowym Targu przy ul. Kwiatowej 29.

Więcej…
 

NOMICO - Sprzedaż ruchomości XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej ręki używane ruchomości tj.; maszyny - urządzenia drukarskie i poligraficzne, urządzenia - wyposażenie sklepowe i zaplecza warsztatowo-magazynowego oraz wyposażenie i urządzenia zaplecza socjalno-biurowego za najkorzystniejsze zaoferowane ceny.
Wykaz ruchomości wraz z cenami oszacowania do wglądu w biurze syndyka, CAPRICORN Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. fax 18 441 07 34, 693 712 660 oraz na stronie internetowej syndyka www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

Ruchomości Nowy Sącz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/16 .
Syndyk masy upadłości Marcina Tomaniewskiego w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki ruchomości tj.; towary z hurtowni zabawek oraz wyposażenie biurowo-sklepowe za najkorzystniejsze zaoferowane ceny.
Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, Capricorn Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. fax 18 441 07 34, 693 712 660 oraz na stronie internetowej syndyka www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

Nieruchomość - Nowy Targ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
Syndyk masy upadłości FP SAMBUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu ogłasza przetarg na nieruchomości na warunkach ustalonych przez Sędziego -komisarza Postanowieniem z dnia 28 marca 2018 roku ;
1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości położonej w Nowym Targu gmina Nowy Targ - ul. Składowa 3, obj. KW nr NS1T/00141169/6 - składająca się z dz. ewid. nr 10232/11, 10232/52 i nr 10233/3 o łącznej pow. 0,7199 ha, oszacowana na
2 366 000,- zł. netto wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego Tadeusza Dębskiego.
2. Cena wywoławcza wynosi 2 366 000,- zł. netto .
3. Warunki przetargu znajdują się u syndyka "CAPRICORN" spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. fax 18 441-07-34, 603 679 279 oraz www.capricorn.net.pl

Więcej…
 

Ruchomości Nowy Targ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn, akt V GUp 1/14.
Syndyk Masy upadłości FP SAMBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu sprzeda z wolnej ręki ruchomości tj. skrzynię ładunkową samochodu ciężarowego 2538L z HDS - HIAB 140, za cenę nie niższą niż 50 % ceny oszacowania netto oraz towary z hurtowni materiałów budowlanych za ceny nie niższe niż 30 % ceny oszacowania netto.

Więcej…
 

Ruchomości Sękowa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 7/16.
Syndyk Rafała Liszki w upadłości likwidacyjnej sprzeda z wolnej reki rychomości tj.; wiatę drewnianą o pow. 11,65 m2 (nietrwale związaną z gruntem) - cena oszacowania
2 516,00 zł. netto, garaż drewniany o pow. 37,78 m2 (nietrwale zwiazany z gruntem)
- cena oszacowania 3 173,00 zł. netto, za najwyższe oferowane ceny przez nabywców.

Więcej…
 

LOKALE  W  ZAKOPANEM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 3/12 .
Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda z wolnej ręki lokal mieszkalny i lokal niemieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Zakpoanem przy ul. Nowotarskiej 24 na warunkach ustalonych Postanowieniem z 30 stycznia 2018 roku, sygn. akt V GUp 3/12 przez Sędziego -komisarza postępowania upadłościowego Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem.
I. Przedmiotem sprzedaży jest;
1. lokal mieszkalny Nr 104 objęty księgą wieczystą Nr NS1Z/00055811/6, położony w klatce schodowej nr 12 na parterze budynku,  pow. użytkowej 58,67 m2 wraz z udziałem 6034/936872 cz. w nieruchomości wspólnej, prawem własności schowka nr 123 o pow. 1,67 m2 oraz prawem do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego nr 60 w garażu podziemnym i prawem do wyłącznego korzystania z ogródka o pow. 40 m2
- oszacowany na kwotę 770 270,00 zł. netto,
2. lokal niemieszkalny Nr 3 objęty ksiegą  wieczystą Nr NS1Z/00055826/4, położony przy agregacie prądotwórczym w kondygnacji podziemnej budynku, o pow. użytkowej 26,88 m2 , wraz z udziałem 2688/936872 cz. w nieruchomości wspólnej
- oszacowany na kwotę 60 282,00 zł. netto,

Więcej…
 

NIERUCHOMOŚĆ KAMIONKA WIELKA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
1. Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości tj.;
a) działki ewidencyjnej nr 234/1 o pow. 0,8951 ha zabudowanej budynkami przemysłowo - handlowymi o łącznej pow. użytkowej 4.021,37 m2 objętej KW nr NS1S/00064637/3 wraz z udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, stanowiącej utwardzoną drogę dojazdową, objetej KW nr NS1S/00143283/4 - cena oszacowania ogółem 6.594.850,00 zł. netto,
b) działki ewidencyjnej nr 234/2 o pow. 0,0669 ha zabudowanej budynkiem administacyjnym o pow. użytkowej 37,52 m2 i zbiornikiem p. poż. o poj. 230 m3 , objętej KW nr NS1S/00064637/3 - cena oszacowania 166.200,00 zł. netto,
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sedziego -komisarza z dnia 2 lutego 2018 r., z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszych cenowo ofert, nie niższych od 70 % cen oszacowania, wg szczegółowych warunków sprzedaży dostępnych w biurze syndyka i na stronie internetowej syndyka.

Więcej…
 

Ruchomości Nowy Sącz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/16.
Syndyk masy upadłości Marcina Tomaniewskiego w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki ruchomości tj.; towary z hurtowni zabawek oraz wyposażenie biurowo-sklepowe za najkorzystniejsze zaoferowane ceny nie niższe od 40% cen oszacowania.
Wykaz ruchomości wraz z cenami oszacowania do wglądu w biurze syndyka, Capricorn sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. fax 18 441 07 34, 693 712 660 oraz na str. internetowej syndyka www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

RUCHOMOŚCI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 13/14.
Syndyk masy upadłości M&K sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda z wolnej ręki używany ploter płaski atramentowy HP Designjet T610, rok produkcji 2008 - cena oszacowania 2.000,00 zł. netto, za najkorzystniejszą zaoferowaną cenę.
Wycena do wglądu w biurze syndyka, Capricorn sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel, fax 18 441 07 34, 639 712 660 oraz na stronie internetowej syndyka www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

Ruchomości Nowy Sącz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt  V GUp 1/16.
Syndyk masy upadlości Marcina Tomaniewskiego w upadłości likwidacyjnej w Nowym Saczu sprzedaz wolnej ręki ruchomości tj.; towary z hurtowni zabawek i wyposażenie biurowo sklepowe za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 50% cen oszacowania.

Więcej…
 

Nieruchomość Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/16.
1. Syndyk Marcina Tomaniewskiego w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości, obejmującej zabudowaną działkę ewidencyjną numer 89 o pow. 0,0266 ha, położoną w Nowym Sączu przy ul. Na Rurach 3, objętą księgą wieczystą NS1S/00017714/3 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 119,30 m2 oraz obiektami budowlanymi niepołączonymi trwale z gruntem - cena oszacowania 140 350,00 zł. netto, szczegółowo opisanego w Operacie szacunkowym sporządzonym 15 maja 2017 roku przez Rzeczoznawcę majątkowego Marka Oleksego.
2. Cenę wywoławczą stanowi cena oszacowania netto.
3. Warunki przetargu znajdują się u syndyka - "CAPRICORN" Spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 603 679 279 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

Lokale w Zakopanem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 3/12.
Syndyk Stara Polana Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda z wolnej reki lokal mieszkalny i lokal niemieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 24 na wrunkach ustalonych postanowieniem z 7 czerwca 2017 roku, sygn. akt V GUp 3/12 przez Sędziego -komisarza postepowania upadlościowego Stara Polana sp. z o.o. w upadlości likwidacyjnej w Zakopanem.
I. Przedmiotem sprzedaży jest;

Więcej…
 

Ruchomości Mystków xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 16/14.
Syndyk masy upadłości Jana Kiełbasy w upadłości likwidacyjnej w Mystkowie sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiace narzędzia budowlane, wyposażenie warsztatowe i meble tarasowe za najkorzystniejsze zaoferowane ceny przez nabywców.
Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, CAPRICORN Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 441 07 34, 693 712 660 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

Ruchomości Nowy Sacz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/16.
Syndyk masy upadłości Marcina Tomaniewskiego w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki ruchomości tj.; samochód ciężarowy RENAULT KANGOO nr rej. KN 48259, rok prod. 2004 oraz towary z hurtowni zabawek i wyposazenie biurowo-sklepowe za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 50% cen oszacowania.

Więcej…
 

Ruchomości Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/16 .
Syndyk masy upadłości Marcina Tomaniewskiego w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki ruchomości tj.; samochód ciężarowy RENAULT KANGOO KN 48259, rok prod. 2004 oraz towary z hurtowni zabawek i wyposażenie biurowo-sklepowe za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 50% ceny oszacowania.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 12