NIERUCHOMOŚĆ Kamionka Wielka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 2/15 .
1.Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej zaprasza do składania ofert
na zakup nieruchomości tj.;
a) działki ewidencyjnej Nr 234/1 o pow. 0,8951 ha, zabudowanej budynkami przemysłowo - handlowymi o łącznej pow. użytkowej 4.021,37 m2 objętej KW nr NS1S/00064637/3 wraz z udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, stanowiącej drogę dojazdową, objętej KW nr NS1S/00143283/4
- cena oszacowania ogółem 6.594.850,00 zł. netto,
b) działki ewidencyjnej Nr 234/2 o pow. 0,0669 ha, zabudowanej budynkiem administracyjnym o pow. użytkowej 37,52 m2 i zbiornikiem p.poż. o poj. 230 m3 objętej KW nr NS1S/00064637/3 - cena oszacowania 166.200,00 zł. netto.

Więcej…
 

Sprzedaż ruchomości - NOMICO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUP 2/15 .
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej reki ruchomości tj.; maszyny - urządzenia drukarskie i poligraficzne, urządzenia wyposażenia sklepowego, zaplecza warsztatowo-magazynowego, wyposażenie i urządzenia zaplecza socjalno-biurowego oraz wyroby gotowe za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 30 % cen oszacowania.

Więcej…
 

NIERUCHOMOŚĆ SĘKOWA - POW. GORLICE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 7/16.
1. Syndyk Rafała Liszki w Sękowej zaprasza do składania ofert na zakup własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 3815/1 o pow. 0,2737 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 145,09 m2, położonej w Sękowej pow. Gorlice objętej księgą wieczystą Nr NS1G00078599/4 wraz z udziałem w 1/24 prawie właśności działki ewidencyjnej nr 632/1 i nr 632/2 o pow. 0,0232 ha stanowiącej drogę dojazdową położonej w Sękowej, objętej księgą wieczystą Nr NS1G/00014404/5 i udziałem w 1/72 w prawie własności działki ewidencyjnej nr 3682 o pow. 0,1100 ha stanowiącej drogę dojazdową położonej w Sękowej, objetej ksiega wieczystą nr NS1G/0006924/7, oszacowanej na kwotę 408 200,00zł., szczegółowo opisanych w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę Tadeusza Dębskiego, w maju 2016r.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 27 lipca 2017r. z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej od 70% ceny oszacowania (tj. za kwotę nie niższą niż 285 740,00zł. netto) i zaakceptowaniu wyboru oferty przez Sędziego -komisarza.

Więcej…
 

Ruchomości Sękowa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 7/16
Syndyk Rafała Liszki w upadłości likwidacyjnej w Sękowej sprzeda z wolnej ręki ruchomości tj.; samochód osobowy Audi A4 1,9TDI Quarto, nr rej. KGR CS88 rok produkcji 2000, garaż drewniany, wiata drewniana i drobne wyposażenie domowe, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny przez nabywców, nie niższe od 40% ceny oszacowania.

Więcej…
 

 

Nowy Targ środki transportowe i wyposażenie xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/14.
I. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości tj.; środków transportowych - samochodów ciężarowych, przyczepy, podnośnika oraz na wyposażenie magazynowe.
II. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 27 lipca 2017r., z wolnej ręki przez syndyka poprzez wybór najkorzystniejszych cenowo ofert, nie nizszych od 75% ceny oszacowania.

Więcej…
 

RUCHOMOŚCI  ZAKOPANE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 13/14
Syndyk masy upadłości M&K sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda z wolnej ręki używany ploter płaski atramentowy HP Designjet T610, rok produkcji 2008, - cena oszacowania 2.000,00 zł. netto, za najkorzystniejszą zaoferowaną cenę, nie niższą od 50% ceny oszacowania.

Więcej…
 

Nieruchomość Nowy Targ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
1. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 4 przy Placu Słowackiego nr 15 w Nowym Targu o pow. użytkowej wraz z przynależnym pomieszczeniem 90,63m2, objetego księgą wieczystą NS1T/00112091/6 wraz z udziałem 30/150 cz. w nieruchomości wspólnej objetej księgą wieczystą NS1T/00012980/4 o wartości oszacowania 322 600,00 zł netto w operacie sporządzonym 16.06.2016r. przez rzeczoznawcę majątkowego Tomasza Stanka;
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 30 czerwca 2017r., z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszych cenowo ofert, nie niższych od ceny oszacowania.

Więcej…
 

Nieruchomość  Nowy Sacz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1. Syndyk Joanny Lange w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na zakup udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości, obejmującej zabudowaną działkę ewidencyjną numer 14 o pow. 0,0541 ha, położoną
w Nowym Sączu przy ul. Generała Sikorskiego 22, objętą księgą wieczystą NS1S/00041739/1 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 165,22 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 105,03 m2 - cena oszacowania 248 150,00 zł netto.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego - komisarza z dnia 31 marca 2017r., z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszych cenowo ofert, nie niższych niż od 70% wartości oszacowania.

Więcej…
 

Nieruchomości Nawojowa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1. Syndyk Leszka Bogdańskiego w Nawojowej ogłasza przetarg na nieruchomości na warunkach ustalonych przez Sedziego-komisarza tj.:
a) udział w 1/2 części działki nr 94/5 o pow. 0,0700 ha, zabudowanej wolnostojacym budynkiem mieszkalnym KW nr NS1S/00053491/7 i udział w 2/16 części dz. 95/5 o pow. 0,0300 ha (droga dojazdowa), KW nr NS1S/00055673/1 w Nawojowej 919, cena oszacowania 229 713,00 zł netto,
b) udział w 1/2 części prawa własności nieruchomości lokalowej nr 5 o pow. użytkowej 40,80 mwraz z prawami związanymi KW nr NS1S/00085763/8 znajdujacego się na parterze budynku wielorodzinnego w Nawojowej nr 69, na działce 235/10 o pow. 0,4100 ha, KW nr NS1S/00085758/0, cena oszacowania 43 000,00 zł netto.
2. Cenę wywławczą stanowi kwota 40% ceny oszacowania netto.

Więcej…
 

Środki Transportowe Nowy Sącz  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/16.
Syndyk masy upadłości Marcina Tomaniewskiego - PHU "TOMI" w Nowym Sączu w upadłości likwidacyjnej sprzeda z wolnej ręki;
1) samochód ciężarowy FORD TRANSIT KN77218, rok prod. 2010, cena oszacowania 20.400,-zł netto,
2) samochód ciężatowy RENAULT KANGOO KN48259, rok prod. 2004, cena oszacowania 1.800,-zł netto,
za najkorzystniejsze zaoferowane ceny przez nabywców, nie niższe od 75% ceny oszacowania.

Więcej…
 

LOKALE W ZAKOPANEM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 3/12.
Syndyk Stara Polana Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda z wolnej reki
5 nieruchomości lokalowych mieszkalnych i niemieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 24
objętych księgami wieczystymi; Nr NS1Z/00055789/2, Nr NS1Z/00055791/9, Nr NS1Z/00055811/6, Nr NS1Z/00055819/2, Nr NS1Z/00055826/4 na warunkach ustalonych Postanowieniem z 7 czerwca 2017 roku, sygn. akt V GUp 3/12 przez Sędziego -komisarza postępowania upadłościowego Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem.
1. Przedmiotem sprzedaży jest 5 nieruchomości lokalowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z prawami związanymi z odrębną własnością tych lokali na warunkach określonych w regulaminie sprzedaży, szczegółowo opisanych w operacie szacunkowym dotyczącym określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości lokalowych - lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wraz z prawami związanymi z odrębną własnością tych lokali z 2 października 2013 roku oraz w Uzupełnieniu Operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości lokalowych z dnia 1 sierpnia 2014 r. - sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego Marka Oleksego.
2. Sprzedaż nastąpi z wolnej ręki za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe niż cena oszacowania z doliczonym podatkiem VAT.

Więcej…
 

TOMI Sprzedaż Ruchomości xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/16.
Syndyk masy upadłości Marcina Tomaniewskiego w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki ruchomości tj.;
towary z hurtowni zabawek oraz wyposażenie biurowo-sklepowe za najkorzystniejsze zaoferowane ceny nie niższe od 75% ceny oszacowania.

Więcej…
 

RUCHOMOŚCI Nowy Sącz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 6/16.
Syndyk Joanny Lange w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki ruchomości tj.; drobne wyposażenie domowe i pralni za najkorzystniejsze zaoferowane ceny przez nabywców.
Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, CAPRICORN Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

Lokale w Zakopanem - niemieszkalne XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 3/12

Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem
zaprasza do składania ofert na zakup 2 nieruchomości lokalowych niemieszkalnych
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 24 objętych księgami wieczystymi; Nr NS1Z/00055832/9, NS1Z/00055828/8,
1. Przedmiotem sprzedaży są 2 nieruchomości lokalowe upadłej spółki, położone w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z prawami związanymi z odrębną własnością tych lokali szczegółowo opisanymi w Operacie szacunkowym określenia wartości rynkowej praw własności nieruchomości lokalowych - lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wraz z prawami związanymi z odrębną własnością tych lokali sporzadzonym przez biegłego Tomasza Stanka dnia 17 października 2016 r.

Więcej…
 

Środki Transportowe Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/16.
I. Syndyk masy upadłości Marcina Tomaniewskiego - PHU "TOMI" w Nowym Sączu w upadlości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup;
a) samochodu ciężarowego FORD TRANSIT nr rej.  KN77218, rok produkcji 2010 - cena oszacowania 20.400,00 zł. netto,
b) samochodu ciężarowego RENAULT KANGOO, nr rej. KN48259, rok produkcji 2004 - cena oszacowania 1.800,00 netto.
II. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 30 marca 2017 r., z wolnej ręki przez syndyka poprzez wybór najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej od ceny oszacowania netto.

Więcej…
 

Sprzedaż samochodów - Nowy Targ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/14.
I. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD Sp. z o.o. w upadlości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na zakup samochodu osobowego Fiata FYB21S SEDICI, rok produkcji 2011, nr rejestracyjny KNT18303 - cena oszacowania 24.300,00 zł. brutto.
II. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 24 marca 2017 r., z wolnej ręki przez syndykapoprzez wybór najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej od ceny oszacowania.

Więcej…
 

Nieruchomości LOKALOWE - NOWY TARG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
1.Syndyk masy upadłości FP SAMBUD sp. z o.o. w Nowym Targu ogłasza przetarg na nieruchomości na warunkach ustalonych przez Sędziego -komisarza ;
a) lokalu mieszkalnego Nr 2 przy Pl. Słowackiego 15 w Nowym Targu o pow. użytkowej wraz z przynależnym pomieszczeniem 57,72 m2 objetego księgą wieczystą NS1T/00112089/9 wraz z udziałem w 20/150 cz. nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr NS1T/00012980/4 o wartosci oszacowania 234 500,00 zł. w operacie sporzadzonym 29.06.2016 r. prze rzeczoznawcę majątkowego Tomasza Stanka;
b) lokalu mieszkalnego Nr 4 przy Pl. Słowackiego 15 w Nowym Targu o pow. użytkowej wraz z przynależnym pomieszczeniem 90,63 m2 objetego księgą wieczystą NS1T/00112091/6 wraz z udziałem w 30/150 cz. nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr NS1T/00012980/4 o wartosci oszacowania 322 600,00 zł. w operacie sporzadzonym 29.06.2016 r. prze rzeczoznawcę majątkowego Tomasza Stanka;
2. Cena wywoławcza; - dla lokalu nr 2 wynosi 234 500,00 zł. netto,
                                        - dla lokalu nr 4 wynosi 322 600,00 zł. netto.

Więcej…
 

Nieruchomość SĘKOWA - POW. GORLICE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 7/16.
1. Syndyk Rafała Liszki w Sękowej ogłasza przetarg na sprzedaż własności nieruchomości gruntowej stanowiacej działkę nr 3815/1 o pow. 0,2737 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 145,09 m2 , położonej w Sękowej pow.  Gorlice, objętej księgą wieczystą Nr NS1G/00078599/4 wraz z udziałem w 1/24 w prawie własności działki ewidencyjnej nr 632/1 i nr 632/2 o pow. 0,0232 ha stanowiacej drogę dojazdową położonej w Sekowej, objętej księgą wieczystą Nr NS1G/00014404/5 i udziałem w 1/72 w prawie własności działki ewidencyjnej nr 3682 o pow. 0,1100 ha stanowiącej drogę dojazdową połozonej w Sękowej, objętej księga wieczystą Nr NS1G/00006924/7, szczegółowo opisane w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę Tadeusza Dębskiego.
2. Cenę wywoławczą stanowi kwota 306 150,- zł. netto.

Więcej…
 

RUCHOMOŚCI NOMICO - KAMIONKA WIELKA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej ręki ruchomości tj.;
maszyny - urzadzenia drukarskie i poligraficzne, urzadzenia wyposażenia sklepowego, zaplecza warsztatowo-magazynowego, wyposażenie i urządzenia zaplecza socjalno-biurowego oraz wyroby gotowe za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 30% cen oszacowania.

Więcej…
 

NIERUCHOMOŚĆ KAMIONKA WIELKA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
1. Syndyk Masy upadłości NOMICO sp. j. Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości tj.;
a) działkę ewidencyjną Nr 234/1 o pow. 0,8951 ha zabudowaną budynkami przemysłowo - handlowymi o łącznej pow. użytkowej 4.021,37 m2 i udział w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, stanowiacej utwardzona drogę dojazdową
- cena oszacowania ogółem 6.594.850,00 zł. netto,
b) działkę ewidencyjną Nr 234/2 o pow. 0,0669 ha zabudowaną budynkiem administracyjnym o pow. użytkowej 37,52 m2 i zbiornikiem p. poż. o poj. 230 m3
- cena oszacowania 166.200,00 zł. netto.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 12