ZAKOPANE - RUCHOMOŚCI XXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 13/14.

Syndyk masy upadłości M&K sp. z o.o.w upadlości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda z wolnej ręki ploter płaski atramentowy HP Designejt T610, rok produkcji 2008 - cena oszacowania 2.000,00 zł. netto, za najkorzystniejszą zaoferowaną cenę nie niższą niż 50% wartości oszacowania. 

Więcej…
 

 RUCHOMOŚCI NOWY SĄCZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/16.
Syndyk masy upadłości Marcina Tomaniewskiego w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki ruchomości tj.; towary z hurtowni zabawek oraz wyposażenie biurowo-sklepowe za najkorzystniejsze zaoferowane ceny nie niższe od cen oszacowania.
Wykaz ruchomości wraz z cena oszacowania do wglądu w biurze synduka, 33-300 Nowy Sacz, ul. Paderewskiego 36/2, tel 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na st. internetowej syndyka www.capricorn.net.pl

Więcej…
 

Lokale w Zakopanem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 3/12.
Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem ogłasza publiczny, nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na zbycie 10 nieruchomości lokalowych mieszkalnych i niemieszkalnych położonych na nieruchomości w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 24
objętych księgami wieczystymi; Nr NS1Z/00055783/0, Nr NS1Z/00055715/3, Nr NS1Z/00055751/7, Nr NS1Z/00055717/7, Nr NS1Z/00055718/4, Nr NS1Z/00055798/8, Nr NS1Z/00055814/7, Nr NS1Z/00055832/9, Nr NS1Z/00055828/8 i Nr NS1Z/00055830/5 na warunkach zatwierdzonych Postanowieniem z 10 lutego 2017 roku, sygn. akt V GUp 3/12 przez Sędziego -komisarza postępowania upadłościowego Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Nowym Saczu.

Więcej…
 

Sprzedaż Wierzytelności XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 3/12.
Syndyk masy upadłości Stara Polana Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda z wolnej ręki wierzytelność o wartości nominalnej należności głównej 2.581.494,76 zł. przysługująca od MK Logistic sp z o.o. w Rzeszowie za najkorzystniejszą zaoferowaną cenę, nie niższą od kwoty 1.300.000,00 zł.

Więcej…
 

Nieruchomość Nowy Sącz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 6/16.
1. Syndyk Joanny Lange w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na sprzedaż udziałów w 1/2 części w prawie własności nieruchomości, obejmującej zabudowaną działkę ewidencyjną nr 14 o pow. 0,0541 ha, położoną w Nowym sączu przy ul. Generała Sikrskiego 22, objętą księgą wieczystą NS1S/00041739/1, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 165,22 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 105,03 m2 - cena oszacowania 248.150,00 zł. netto.
2.Cenę wywoławczą stanowi kwota 186.112,50 zł. netto tj. 75% ceny oszacowania.

Więcej…
 

Ruchomości Nowy Sącz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 6/16.
Syndyk Joanny Lange w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki ruchomości tj.;
- samochód osobowy FORD SCORPIO 2.0 I KAT, nr rej. KN19075, rok produkcji 1993 oraz drobne wyposażenie domowe i pralni za najkorzystniejsze zaoferowane ceny przez nabywców, nie niższe od 50% wartości oszacowania.
Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, CAPRICORN Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sacz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 693 712 660 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .

 

Więcej…
 

Nieruchomości Nawojowa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUP 8/14.
1. Syndyk Leszka Bogdańskiego w Nawojowej ogłasza przetarg na nieruchomości na warunkach ustalonych przez Sędziego -komisarza: tj.
a) udział w 1/2 części działki nr 95/4 o pow. 0,0700 ha, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, KW Nr NS1S/00053491/7 i udział w 2/16 części dz. 95/5 o pow. 0,0300 ha (droga dojazdowa), KW Nr NS1S/00055673/1 w Nawojowej 919, cena oszacowania 229 713,00 zł. netto,
b) udział w 1/2 prawa własności w nieruchomości lokalowej Nr 5 o pow. użytkowej 40,80mwraz z prawami związanymi, KW Nr NS1S/00085763/8  znajdującego się na parterze budynku wielorodzinnego w Nawojowej Nr 69, na działce 235/10 o pow. 0,4100 ha, KW Nr NS1S/00085758/0, cena oszacowania 43 000,00 zł. netto.
2. Cenę wywoławczą stanowi kwota 50% ceny oszacowania netto.
3. Warunki przetargu znajdują się u syndyka "CAPRICORN" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 603 679 279 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

Ruchomości Sękowa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 7/16.
Syndyk Rafała Liszki w upadłości likwidacyjnej sprzeda z wolnej ręki ruchomości tj. samochod osobowy  Audi A4 1,9TDI Quatro, nr rej. KGR CS88 rok produkcji 2000, garaż drewniany, wiata drewniana i drobne wyposażenie domowe, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny przez nabywców, nie niższe od cen oszacowania.
Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, CAPRICORN Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

ŚRODKI TRANSPORTOWE - NOWY TARG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
I. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD SP. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza doskładania ofert na zakup ruchomości - środków transportowych tj.; samochodów ciężarowych, przyczep, podnośnika i zestawu ogrodniczego.
II. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 21 października 2016r., z wolnej ręki przez syndyka poprzez wybór najkorzystniejszych cenowo ofert, nie niższych od cen oszacowania, wg szczegółowych warunków dostępnych w biurze syndyka i na stronie internetowej syndyka.

Więcej…
 

Znak Towarowy NOMICO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W i S-kA w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej ręki
prawo majątkowe obejmujące znak towarowy słowno-graficzny NOMICO
zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP nr ochrony R.131094 za najkorzystniejszą zaoferowaną cenę, nie niższą od ceny oszacowania tj. 3.440,00 zł.

Więcej…
 

NIERUCHOMOŚĆ w SękowejXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 7/16.

1. Syndyk Rafała Liszki w Sękowej ogłasza przetarg na sprzedaż własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 3815/1 0 pow. 0,2737ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 145,09 m2 , położonej w Sękowej pow. Gorlice, objętek księgą wieczystą Nr NS1G/00078599/4 wraz z udziałem w 1/24 w prawie własności działki ewidencyjnej nr 632/1 i nr 632/2 o pow. 0,0232ha stanowiacej drogę dojazdową, położonej w Sękowej, objętej księgą wieczystą Nr NS1G/00014404/5 i udziałem w 1/72 w prawie własności działki ewidencyjnej nr 3682 o pow. 0,1100ha stanowiącej drogę dojazdową, położonej w Sękowej, objętej księgą wieczystą Nr NS1G/00006924/7
- cena oszacowania 408.200,00 zł. netto.
2. Cenę wywoławczą stanowi cena oszacowania netto.

Więcej…
 

SRODKI TRANSPORTOWE - NOWY TARG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14

I. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości - środków transportowych tj.; samochodów ciężarowych, przyczep, naczepy, wózka transportowego, podnośnika i zestawu ogrodniczego.
II. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 21 października 2016r., z wojnej ręki przez syndyka poprzez wybór najkorzystniejszych cenowo ofert, nie niższych od cen oszacowania, wg szczegółowych warunków sprzedaży dostępnych w biurze syndyka i na stronie internetowej syndyka.

Więcej…
 

Ruchomości Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 6/16.

Syndyk Joanny Lange w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu sprzeda z wolnej ręki ruchomości tj.; samochód osobowy FORD SCORPIO 2.0 I KAT, Nr rej. KN19075, rok produkcji 1993 oraz drobne wyposażenie domowe i pralni za najkorzystniejsze zaoferowane ceny przez nabywców, nie niższe od cen oszacowania.
Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, CAPRICORN Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

NOMICO - Sprzedaż Maszyn, Urządzeń i Wyposażenia XXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej ręki ruchomości tj.; maszyny - urządzenia drukarskie i poligraficzne, urządzenia wyposażenia sklepowego i zaplecza warsztatowo-magazynowego oraz wyposażenie i urządzenia zaplecza socjalno-biurowego za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 40% cen oszacowania.

Więcej…
 

NOMICO - Sprzedaż towarów XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej ręki ruchomości tj.; towary w sklepie, wyroby gotowe oraz materiały do produkcji i półprodukty branży poligraficznej, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe od 30% ceny oszacowania.

Więcej…
 

Ruchomości Nowy Targ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
Syndyk masy upadłości FP SAMBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu sprzeda z wolnej ręki ruchomości - używane wyposażenie warsztatowe i zaplecza socjalno-biurowego za ceny nie niższe od cen oszacowania netto.
Wykazy ruchomości wraz z cenami oszacowania do wgladu w miejscu sprzedaży - magazyn przy ul. Składowej 3, 34-400 Nowy Targ i w biurze syndyka, Capricorn sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 693 712 660 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

Nieruchomość NOWY SĄCZ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 6/16.
1. Syndyk Joanny Lange w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości, obejmującej zabudowaną działkę ewidencyjną numer 14 o pow. 0.0541 ha, położoną w Nowym Sączu przy ul. Generała Sikorskiego 22, objętą księgą wieczystą nr NS1S/00041739/1, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 165,22 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 105,03 m2
- cena oszacowania 248 150,00 zł. netto.

Więcej…
 

NIERUCHOMOŚCI Kamionka Wielka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
1. Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej ogłasza przetarg na nieruchomości na warunkach ustalonych przez Sędziego -komisarza: tj.;
a) działkę ewidencyjną Nr 234/1 i pow. 0,8951 ha zabudowaną budynkami przemysłowo - handlowymi ołącznej pow. użytkowej 4 021,37 m2 i udział w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, stanowiącej utwardzoną drogę dojazdową - cena oszacowania ogółem 6.594.850,00 zł. netto,
b) działkę ewidencyjną Nr 234/3 o pow. 0,2200 ha zabudowaną budynkami magazynowymi o łącznej pow. użytkowej 486,48 m2 i udział w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, stanowiącej utwardzoną drogę dojazdową - cena oszacowania ogółem 368.850,00 zł. netto,
c) działkę ewidencyjną Nr 234/2 i pow. 0,0669 ha zabudowaną budynkiem administracyjnym o pow. użytkowej 37,52 m2 i zbiornikiem p.poż. poj. 230m3 - cena oszacowania 166.200,00 zł. netto,
d) działkę ewidencyjną Nr 234/4 i pow. 0,2127 ha niezabudowaną częściowo ogrodzoną - cena oszacowania 171.300,00 zł. netto.

Więcej…
 

NIERUCHOMOŚCI NAWOJOWA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 8/14.
1. Syndyk Leszka Bogdańskiego w Nawojowej ogłasza przetarg na nieruchomości na warunkach ustalonych przez Sędziego -komisarza: tj.
a) udział w 1/2 części działki nr 95/4 o pow. 0,0700ha, zabudowanej wolnostojacym budynkiem mieszkalnym, KW Nr NS1S/00053491/7 i udział w 2/16 części dz. 95/5 o pow. 0,0300ha (droga dojazdowa), KW Nr NS1S/00055631/1 w Nawojowej 919, cena oszacowania 229 713,00 zł. netto,
b) udział w 1/2 części prawa własności nieruchomości lokalowej Nr 5 o pow. użytkowej 40,80m2 wraz z prawami związanymi, KW Nr NS1S/00085763/8, znajdującego się na parterze budynku wielorodzinnego w Nawojowej Nr 69, na działce 235/10 o pow. 0,4200ha, KW Nr NS1S/00085758/0, cena oszacowania 43 000,00 zł. netto.
2. Cenę wywoławczą stanowi kwota 75% ceny oszacowania netto.

Więcej…
 

ZAKOPANE - ARMATKI DO SZTUCZNEGO NAŚNIEŻANIA XXXXXXXXXXXXX
Sygn.akt V GUp 13/14.
Syndyk masy upadłości M&K sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sprzeda z wolnej ręki ruchomości tj. armatka kołowa z podwójnym uchwytem, manualna (do sztucznego zśnieżania) typ SN 900M produkcji SN SUPERSNOW, rok budowy 2011- szt. 2 - cena oszacowania 39.000,00 zł. netto/1szt, i ploter płaski atramentowy HP Designjet T610 , rok produkcji 2008 - cena oszacowania 2.000,00 zł. netto, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny nie niższe od 75% ceny oszacowania.
Wykaz ruchomości wraz z ceną oszacowania do wglądu w biurze syndyka, CAPRICORN Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 693 712 660 oraz na str. internet. www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 12